Absolwenci 1970/1971

ABSOLWENCI

Klasa A  Klasa B  Klasa C  Klasa D

Klasa A

1.      Adamaszek Piotr

2.      Bidacha Anna

3.      Boiski Jerzy

4.      Bujnowski Marek

5.      Długosz Jan

6.      Dudek Małgorzata

7.      Drzewowska  Elżbieta

8.      Gołębiowski Ryszard

9.      Grzeszczyk Ryszard

10. Hemperek Natalia

11. Jakubczyk Alina

12. Jóźwicki Waldemar

13. Kołacz Andrzej

14. Kałdonek Wiesława

15. Kamieńska Hanna

16. Karwowska Anna

17. Kuna  Teresa

18. Lebek Lidia

19. Marzec Teresa

20. Mirosław  Maria

21. Mazgaj Andrzej

22. Nowaczek Zbigniew

23. Perczyński  Robert

24. Pikul Ewa

25. Rola Irena

26. Sadowska Jola

27. Spóz Ewa

28. Smaga Ireneusz

29. Trzpis Zbigniew

30. Wiechnik Joanna

31. Zelinka Ewa

Klasa B

1.      Alekso Janina

2.      Bielecka Jadwiga

3.      Birbach Grażyna

4.      Błaszczyk Mirosława

5.      Długosz Grażyna

6.      Daraczyński Mirosław

7.      Cieślik Jagoda

8.      Fiuk Edward

9.      Górniak Tadeusz

10. Grelewski Józef

11. Górniak Anna

12. Jastrzębska Anna

13. Komorowska Zofia

14. Kramek Lidia

15. Madej Bogdan

16. Matraszek Stanisław

17. Meisner Anna

18. Nawrot Lech

19. Nowak Wanda

20. Orzeł Marian

21. Piłat Anna

22. Piskor Bogusław

23. Rodzik Ewa

24. Smaga Mieczysław

25. Sak Barbara

26. Stachyra Zenobia

27. Strzelecki Wojciech

28. Telejko Zygmunt

29. Woźniak Anna

30. Woźniak Krzysztof

Klasa C

1.      Antoniak Grażyna

2.      Ciszewski Henryk

3.      Dębicki Marian

4.      Frączek Ewa

5.      Jasińska Maria

6.      Jerzyna Krzysztof

7.      Kamieńska Elżbieta

8.      Kwietniewski Zbigniew

9.      Lelonkiewicz  Zofia

10. Madej Anna

11. Małecka Małgorzata

12. Makijewski Mieczysław

13. Mazurek Halina

14. Pietroń Wojciech

15. Płaskocińska Bożena

16. Strawa Ewa

17. Strawa Wiesława

18. Szafran Zofia

19. Świdziński Zbigniew

20. Winnicka Alina

21. Wójcinowicz Janina

22. Piłat Krzysztof

23. Śliwa Waldemar

Klasa D

1.      Bigos Marian

2.      Bogusz Elżbieta

3.      Borowiec Teresa

4.      Borowiec Zygmunt

5.      Czapla Lech

6.      Czopek Janusz

7.      Filipek Bożena

8.      Goliszek Halina

9.      Kęcik Bogusław

10. Kowalewska Krystyna

11. Małecka Alicja

12. Nogal Teodozja

13. Nowak Jerzy

14. Radziejewski Andrzej

15. Skwira Halina

16. Sularz Grażyna

17. Tajer Irena

18. Woźniak Krystyna

19. Żywicka Janina

20. Radziejewski Jerzy

 

 

autor  © 2004 rap