Absolwenci 1972/1973

ABSOLWENCI

Klasa A  Klasa B  Klasa C  Klasa D

Klasa A

1.      Abramowicz Mirosław

2.      Bigos Elżbieta

3.      Bubczyk Barbara

4.      Ciechański Adam

5.      Dzierżak Joanna

6.      Godziszewska Elżbieta

7.      Goleń Tadeusz

8.      Grabowska Bożena

9.      Kalinowski Andrzej

10. Kasiak Jarosław

11. Krzyżanowski Krzysztof

12. Kustra Stanisław

13. Lebek Danuta

14. Majewska Małgorzata

15. Małecka Lidia

16. Michale Cezary

17. Nowak Eugeniusz

18. Olczak Grzegorz

19. Oroń Irena

20. Plandowski Cezary

21. Sadowisk Dariusz

22. Skarpetkowska Bożena

23. Ślązak Krzysztof

24. Smaga Bożena

25. Sobolewska Barbara

26. Suszek Krzysztof

27. Tajer Stanisław

28. Widyńska Anna

29. Woźniak Piotr

30. Zaborowska Stanisława

31. Zięba Joanna

32. Sobka Henryk

Klasa B

1.      Bielecki Edward

2.      Binienda Andrzej

3.      Birbach Lidia

4.      Brykowski Edward

5.      Chyła Elżbieta

6.      Dudkowski Adam

7.      Dąbrowski Waldemar

8.      Furtas Marta

9.      Goleń Krzysztof

10. Gołębiowska Małgorzata

11. Jambom Sylwester

12. Jarecki Wiesław

13. Koczukow Włodzimierz

14. Kołacz Marek

15. Mańko Grażyna

16. Mazur Adam

17. Muszyńska Grażyna

18. Ochal Lidia

19. Plis Krzysztof

20. Płaskociński Wiesław

21. Płaza Janusz

22. Pieprzka Krzysztof

23. Pruchniak Andrzej

24.  Ptasińska Małgorzata

25. Pyda Jolanta

26. Sołtysiak Waldemar

27. Strawa Piotr

28. Ślązak Jerzy

29. Tajer Małgorzata

30. Woźniak Jolanta

31. Zarzycka Mirosława

32. Zielińska Teresa

Klasa C

1.      Bielecki Adam

2.      Bujnowska Elżbieta

3.      Bukowska Marianna

4.      Ciuryło Cezary

5.      Chwil Ewa

6.      Długosz Elżbieta

7.      Duda Marek

8.      Dwojak Jacek

9.      Gajkoś Marek

10. Godziszewska Małgorzata

11. Góral Urszula

12. Grzesiak Barbara

13. Jędrusiak Marta

14. Kałdonek Halina

15. Kamieńska Ewa

16. Kobialka Janusz

17. Kruszona Małgorzata

18. Mastalerz Anna

19. Mazuryk Urszula

20. Nogal Lech

21. Ochodek Elżbieta

22. Oroń Krzysztof

23. Pałka Janusz

24. Piskor Małgorzata

25. Rogucki Marek

26. Stachyra Grażyna

27. Strzelecki Maciej

28. Tyszko Ewa

29. Wieradzka Elżbieta

30. Wojdyło Jolanta

31. Zając Lech

32. Stefańska Maria

33. Kolasiński Andrzej

Klasa D

1.      Bartoś Andrzej

2.      Bernat  Urszula

3.      Bigos Waldemar

4.      Borowiec Danuta

5.      Borowiec Danuta

6.      Charchuła Jadwiga

7.      Derbiszewski Wiesław

8.      Dębiska Aleksandra

9.      Gałęza Edward

10. Grzyb Janusz

11. Jóźwicki Edward

12. Kęcik Anna

13. Kosikowski Cezary

14. Majak Janusz

15. Małecki Roman

16. Matraszek Dariusz

17. Molesztak Roman

18. Mucha Jadwiga

19. Nowak Jadwiga

20. Ogonek Jadwiga

21. Piłat Bogdan

22. Piłat Marta

23. Radziejewski  Henryk

24. Skwira Marian

25. Sołtysia Grażyna

26. Stachyra Zbigniew

27. Sykuła Krzysztof

28. Szafran Janusz

29. Wiśniewski Artur

30. Wyroślak Aniela

31. Mroczkowska Elżbieta

  

 

autor  © 2004 rap