Absolwenci 1975/1976

ABSOLWENCI

Klasa A  Klasa B  Klasa C  Klasa D  Klasa E

Klasa A

1.      Bednara Jacek

2.      Borkowska Mirosława

3.      Bugaj Barbara

4.      Ciosek Dariusz

5.      Doraczyńska Marta

6.      Dwojak Krzysztof

7.      Frączek Józef

8.      Hemperek Grażyna

9.      Jaskot Paweł

10. Jerzyna Halina

11. Kotłowski Waldemar

12. Kowalska Mariola

13. Krzysztofik Anna

14. Kazanowski Tomasz

15. Kubiś Sławomir

16. Kuduk Halina

17. Kuduk Rajmund

18. Kurzępa Marzena

19. Małecka Ewa

20. Matraszek Joanna

21. Miedkowski Jakub

22. Misztal Elżbieta

23. Mroczkowski Mirosław

24. Pikuła Małgorzata

25. Prawicki Dariusz

26. Rojek Mirosław

27. Sitarski Piotr

28. Pcian Halina

29. Sobowska Renata

30. Sołdaj Joanna

31. Sowa Monika

32. Śniadowska Ewa

33. Szafran Ewa

34. Wołoszyn Grażyna

35. Wziątek Halina

Klasa B

1.      Banaszek Jolanta

2.      Depta Mirosław

3.      Dziaduch Roman

4.      Frączek Hanna

5.      Goleń Małgorzata

6.      Hałas Helena

7.      Hałas Krystyna

8.      Hemperek Elżbieta

9.      Kalita Mirosław

10. Kamiński Wojciech

11. Kłodziński Marek

12. Kosyl Roman

13. Kubiś Andrzej

14. Maciąg Zofia

15. Madej Alicja

16. Mazurek Stanisław

17. Mroczkowska Urszula

18. Nawrot Krzysztof

19. Nowaczek Joanna

20. Oroń Halina

21. Oroń Jerzy

22. Pietroń Lidia

23. Plis Roman

24. Popiołek Grzegorz

25. Radziejewski Grzegorz

26. Rodzik Krzysztof

27. Rodzik Jadwiga

28. Sadowska Marta

29. Skwarczyński Mirosław

30. Sporysz Piotr

31. Sykuła Bożena

32. Taracha Waldemar

33. Tomczyk Andrzej

34. Widyński Aleksander

35. Wójcinowicz Wiesława

36. Wziątek Wiesława

37. Szafran Ewa

Klasa C

1.      Babski Krzysztof

2.      Bartoś Katarzyna

3.      Borowiec Kazimierz

4.      Błaszczyk Zenon

5.      Czarnecki Jerzy

6.      Czyżewski Waldemar

7.      Dacka Henryk

8.      Dacka Stanisław

9.      Dąbrowska Jolanta

10. Długosz Alina

11. Duro Edward

12. Duda Bożena

13. Dzierżak Renata

14. Gaik Zbigniew

15. Gronkiewicz Barbara

16. Kłudka Barbara

17. Kursa Grażyna

18. Kutryj Mariusz

19. Kuchta Andrzej

20. Kustra Tadeusz

21. Mirosław Piotr

22. Orzech Edward

23. Pietroń Andrzej

24. Pietroń Waldemar

25. Pluta Tomasz

26. Popiołek Teodora

27. Przybyło Jacek

28. Purkot Mariola

29. Pyda Zofia

30.  Radziejewski Andrzej

31. Religia Halina

32. Rumuńska Jolanta

33. Sarna Elżbieta

34. Słowicka Marzena

35. Wideński Longin

36. Zawadzki Janusz

37. Żywicki Janusz

38. Kłudka Teresa

Klasa D

1.      Chyła Ewa

2.      Górniak Krystyna

3.      Grabczak Zbigniew

4.      Janik Jolanta

5.      Karaś Sławomir

6.      Kołodziejczyk Anna

7.      Kramek Krzysztof

8.      Krzysztofik Urszula

9.      Łopacka Małgorzata

10. Stachyra Stanisław

11. Śmigielski Jacek

12. Szymczyk Marta

13. Szczepanek Sławomir

14. Soboń Grzegorz

15. Spaczyńska Grażyna

16. Ścibior Artur

17. Mielczarek Włodzimierz

18. Pietrzak Grażyna

19. Pietras Jolanta

20. Tyszko Anna

21. Wojnicki Marek

22. Wiczuk Ryszard

23. Zielińska Małgorzata

Klasa E

1.      Dym Marta

2.      Gałecka Anna

3.      Krajewska Elżbieta

4.      Mirosław Magdalena

5.      Marek Iwona

6.       Marek Mirosława

7.      Nowaczek Krzysztof

8.      Olida Jolanta

9.      Piątek Marek

10.  Pomorska Marta

11. Piłat Zuzanna

12. Robak Mirosław

13. Rybicki Wiesław

14. Sochaj Andrzej

15. Sołdek Adam

16.  Sołdek Teresa

17. Stadnicki Ryszard

18. Sułek Leszek

19.  Szklarz Ewa

20. Szlachetka Marek

21. Szmit Jerzy

22. Szmit Marek

23. Świątek Marta

24. Walencik Sławomir

25. Witek Krzysztof

26. Wojciechowski Stanisław

27. Wójcik Marek

28. Wrona Mirosława

29. Zaręba Mieczysław

30. Zawadzka Marta

31. Mazurek Elżbieta

 

 

autor  © 2004 rap