JĘZYK HTML - PODSTAWY TWORZENIA STRON WWW

 

 

INFORMATYKA

Struktura dokumentu

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>  Tytuł strony  </TITLE>

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html;charset=iso-8859-2">

<META NAME="Description" CONTENT="bardziej szczegółowy opis strony (150-200 znaków)">

<META NAME="Keywords" CONTENT="jakieś słowa kluczowe">

<META NAME="Language" CONTENT="pl">

<META NAME="Author" CONTENT="Imię i nazwisko">

.................................................................................................................................................

</HEAD>

<BODY          BACKGROUND="ścieżka/nazwa_pliku.gif"

                        BGCOLOR="kolor"

                        TEXT="kolor"

                        LINK="kolor1"  VLINK="kolor2"  ALINK="kolor3"

                        LEFTMARGIN="xx"

                        TOPMARGIN="xx"   >

...........................................................................................................................................

</BODY>

</HTML>

 

Czcionka pogrubiona

<B>                  </B>

Czcionka pochylona

<I>                   </I>

Czcionka podkreślona

<U>                  </U>

Czcionka o stałej szerokości znaku

<TT>                </TT>

Czcionka przekreślona

<S(trike)>        </S(trike)>

Indeks górny

<SUP>              </SUP>

Indeks dolny

<SUB>              </SUB>

Duża czcionka (+1 punkt)

<BIG>              </BIG>

Mała czcionka (-1 punkt)

<SMALL>       </SMALL>

Kolor

<FONT COLOR="nazwa koloru">     </FONT>                 black,blue, aqua, itp.

Wielkość czcionki

<FONT SIZE="x"> lub <FONT SIZE="+x"> 

</FONT>          x = 1-7; 3 – normalny

Krój czcionki

<FONT FACE="nazwa kroju">        </FONT>

Tytuły (1– największy, 6– najmniejszy)

<Hx>                </Hx>    (x=1..6)

Wyrównywanie paragrafu

<P ALIGN="wyrówn">               </P>

wyrówn = LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY

Blok z zachowaniem spacji, tabulatorów i enterów

<PRE>              </PRE>

Koniec wiersza

<BR>

Linia pozioma

<HR>

Linia bez cieniowania

<HR NOSHADE>

Linia o pewnej grubości

<HR SIZE=5>

Linia o konkretnej długości

<HR WIDTH=300> lub <HR WIDTH=50%>

Linia wyrównana

<HR ALIGN=right WIDTH=35% >

Linia o kolorze

<HR COLOR="nazwa koloru">

Blok cytowany (wcięty)

<BLOCKQUOTE>       </BLOCKQUOTE>

Centrowanie

<CENTER>               </CENTER>

Wycinek dokumentu

<DIV>                        </DIV>

Obramowanie

<FIELDSET>            </FIELDSET>

Obramowanie z legendą

<FIELDSET>

<LEGEND>   Wykaz elementów    </LEGEND>

   element 1

   element 2

   ................

</FIELDSET>

Grafika

             wysokość i szerokość

             ramka

             odległość obrazka od tekstu

             pozycja obrazka

<IMG SRC="plik_graficzny"

                      HEIGHT=150  WIDTH=200

                      BORDER=5

                      VSPACE=50   HSPACE=50

                      ALIGN= {left,right,top,bottom}>

Etykiety

<A NAME="nazwa_etykiety">       

</A>

Odsyłacze do: strony WWW, pliku

<A HREF="miejsce docelowe">

  Tekst, na którym należy kliknąć

</A>

Odsyłacze do etykiety

<A HREF="(strona.htm)#etykieta">

   Tekst

</A>

Odsyłacz do poczty

<A HREF=mailto:email>

   Tekst

</A>

Lista nienumerowana (można ją zagnieżdżać)

<UL (TYPE=disc, circle lub square)>

<LI> Punkt 1

<LI> Punkt 2

..........

</UL>

Wykaz uporządkowany (zagnieżdżanie)

START – rozpoczyna od numeru x

TYPE – określa typ numerowania

n = A lub a (wielkie i małe litery)

  I lub i (wielkie i małe liczebniki rzym.

  1 – liczebniki arabskie

<OL (START=x TYPE=n)>

<LI>  Punkt 1

<LI>  Punkt 2

......................

</OL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor  © 2004 rap