Jak napisać tekst?  Czyli ćwiczenia w formatowaniu tekstu w programie WORD.

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 1

Ten tekst jest pisany w tym dokumencie, ale na nowej stronie. Jak przejść na nową stronę? Można nacisnąć klawisz Enter, albo po zmianie marginesów lub wielkości czcionki może nam się wszystko popsuć. Lepszym sposobem przejścia do następnej strony jest Wstaw®Znak podziału ®Podział strony. Oczywiście jak każdy znak możemy go skasować. Aby zobaczyć wszystkie znaki specjalne należy skorzystać z przycisku Pokaż/Ukryj znajdującego się w pasku standardowym.

Teraz pobawimy się formatowaniem czcionki. Opcja Format®Czcionka. To jest czcionka Courier New, a to Arial, ale podwójnie podkreślony przekreślona przekreślona i podkreślona. To zaś jest podniesiony w zakładce odstępy miedzy znakami i wracamy do normalnego położenia. Czcionka podstawowa to Times New Roman, ale w tym miejscu ją rozstrzeliliśmy na cztery punkty, a teraz zagęszczamy 1,5 pkt.  Dodatkowo można zmienić kolor tekstu (wpisz to zdanie na czerwono).

A teraz coś podobnego do numerowania:

â Wracamy do normalnych ustawień

â linie wcześniej włączmy Format®Wypunktowywanie

â Wybieramy styl wypunktowania (dowolnie)

â A następnie przycisk Dostosuj, gdzie wybieramy dowolny znak wypunktowania.

 

Kolejną pozycja w Menu Format jest Obramowanie i cieniowanie. Dzięki tej opcji możemy obramować tekst w dowolny sposób.

 

Zaznaczmy dany fragment tekstu i wybierzmy rodzaj obramowania każdą krawędź można definiować inaczej.

 

Tekst możemy również pisać na tle. W tym celu musimy zaznaczyć tekst i wybrać Rodzaj wypełnienia, zmieniając w prawym dolnym rogu okienka Zastosuj do na Tekst. W Deseniu możemy zdecydować jaką postać ma mieć cieniowanie.

 

Do naszego dokumentu możemy dołączyć rysunek Zróbmy to:

Wstaw®Rysunek®ClipArt®Screen Beans

 

 

 

ĆWICZENIE 2

Po wstawieniu musimy go zmniejszyć (podobnie jak zmienia się rozmiary okien, ciągnąc za jeden z narożnych uchwytów rysunku). Widoczność uchwytów sygnalizuje nam, że obiekt jest wybrany. Następnie przechodzimy do Format®Rysunek (lub polecenie Formatuj rysunek z podręcznego menu rysunku). Tam mamy wiele zakładek. Nas interesuje Rozmiar, a w nim ustawiamy wysokość na ok. 3 cm, szerokość ok. 2,5 cm. Druga zakładka to Układ , gdzie w Stylu układu wybieramy Ramka zaś w Kierunku układu Lewa strona. To w tej zakładce decydujemy, jak ma być położony tekst w stosunku do rysunku – czy może być pisany z prawej strony, czy z obu stron, czy tylko na górze czy na dole... domyślnie ustawione jest położenie góra i dół, a więc nie możemy napisać nic obok rysunku przed zmianą tej opcji.

I tyle musieliśmy się dowiedzieć na dzisiejszych zajęciach.

INFORMATYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor © 2004 rap