Obchody inauguracji otwarcia boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

 

STRONA GŁÓWNAARTYKUŁY

Dzień 14 listopada 2008 roku na długo zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników administracji, jak i wszystkich mieszkańców Poniatowej.

Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia kompleksu boisk sportowych w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”. Zakłada on wybudowanie 2000 boisk ze sztuczną nawierzchnią, z czego na samej Lubelszczyźnie ma ich powstać aż 34.

Zespół boisk, który powstał przy szkole podstawowej w Poniatowej jest trzecim z kolei, obejmuje on: boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i z przeznaczeniem na korty tenisowe. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,5 mln złotych, z  czego udział rządu i marszałka województwa wyniósł 45,5 procent. Resztę sfinansowała gmina. Inaugurację otwarcia początkowo zaplanowano na dzień 08 grudnia 2008 roku, ale dwie firmy budowlane, „Masters” ze Szczecina i PAREXBUD z Lublina, które wygrały przetarg na budowę tego obiektu sportowego, rzetelnie wywiązały się z zadania i ukończyły budowę długo przed terminem.

Na uroczyste obchody zapowiedział swój przyjazd  gość honorowy – Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Donald Tusk, jednakże w ostatniej chwili kancelaria rządu odwołała jego przybycie. Prawdopodobnie powodem nieobecności premiera były bardzo złe warunki atmosferyczne, gęsta mgła i mżawka, które od rana towarzyszyły przygotowaniom do imprezy.

O godzinie 10.30 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz delegacje szkół z naszej gminy ustawili się na taflach boisk, oczekując przybycia zaproszonych gości. Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem kompleksu sportowego, które swą obecnością uświetnili m.in. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, wicewojewoda Henryka Strojnowska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek Marek Flasiński, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

Nie zabrakło także włodarzy Poniatowej w osobach burmistrz Lilli Stefanek i wiceburmistrza Krzysztofa Brzezińskiego oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej  im. Stefana Żeromskiego: Zygmunta Wyroślaka, Bożeny Szwed i Iwony Kucharek.

Zjawili się również zaproszeni goście: wieloletni dyrektor szkoły podstawowej Ryszard Pastwa, burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciel kuratorium na teren lubelski Wiesława Kołacz, poniatowscy radni, posłowie Ziemi Lubelskiej, m. in. poseł Włodzimierz Karpiński, dyrektorzy wszystkich szkół naszej gminy, przedstawiciele Grupy Partnerskiej „Kraina Lessowych Wąwozów”.

Licznie przybyli poniatowscy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji, urzędów naszego miasta i gminy. Nie brakowało także mieszkańców naszego miasteczka, którzy ustawili się na placu tuż obok szkoły.

Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Lublin, Radio Lublin, nie zabrakło także dziennikarzy Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego.

W przemówieniu, które zainaugurowało obchody, Burmistrz Miasta Poniatowa Lilla Stefanek podkreśliła, że otwierany obiekt sportowy jest darmowy i mogą z niego korzystać wszyscy uczniowie, nadmieniła także, że zaproszenie od uczniów dla Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska jest nadal aktualne.

Następnie głos zabrała wojewoda Genowefa Tokarska, która zwróciła się bezpośrednio do uczniów, podkreślając swoją  nadzieję na doskonalenie przez dzieci sportowych umiejętności na tak wspaniałym obiekcie, natomiast marszałek Krzysztof Grabczuk wyraził swe zadowolenie z faktu, iż boiska powstały właśnie w Poniatowej, miejscu znanym ze swych sportowych tradycji, życzył on także wyszkolenia dzięki nim jeszcze lepszych zawodników .

Podczas dalszej części oficjalnej wikary ks. Krzysztof Piskorski odmówił modlitwę w intencji nowego obiektu i poświęcił cały kompleks sportowy.

Następnie Genowefa Tokarska, Henryka Strojnowska, Lilla Stefanek i Krzysztof Grabczuk dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, dzieląc ją potem na mniejsze kawałki.

Pierwsze celne strzały na bramkę oddali kolejno wicewojewoda Henryka Strojnowska, burmistrz Lilla Stefanek i wicemarszałek Marek Flasiński.

Nadszedł też długo oczekiwany przez dzieci moment wręczania prezentów.

Na ręce uczniów ze szkoły podstawowej zestawy piłek do różnych gier zespołowych wręczyli: w imieniu premiera Donalda Tuska – wojewoda Genowefa Tokarska i kolejno wicewojewoda Henryka Strojnowska, marszałek Krzysztof Grabczuk, burmistrz Lilla Stefanek, burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dr Joanna Mucha i Wojciech Wilk.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pod opieką swych nauczycieli.

Montaż słowny, który opracowała pani Małgorzata Hulak, przypomniał zebranym historię sportu począwszy od dyscyplin sportowych na pierwszych igrzyskach olimpijskich w starożytnej Grecji, aż do osiągnięć polskich współczesnych sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywanych przez nich złotych medali olimpijskich.

Dzieci z zespołu wokalnego „Rozśpiewane nutki” zaprezentowały układy taneczne i zaśpiewały piosenki specjalnie ułożone na tę uroczystość przez ich opiekunkę Teresę Malinowską – Szczukę.

Następnie zgromadzeni goście mogli zobaczyć, jakie dyscypliny sportowe można „uprawiać” w naszej szkole. Pokazy gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, ręczną, softball drużyny żeńskiej i gimnastykę artystyczną zaprezentowali uczniowie i uczennice pod czujnym okiem opiekunów: Agnieszki Zakrzewskiej i  Ireneusza Gawlika.

Niestety nie było możliwe zademonstrowanie przez dzieci stylów i technik pływackich, jednakże z racji istniejącej na terenie Poniatowej krytej pływalni wiadomo, iż uczniowie w ramach wychowania fizycznego uczęszczają także i na basen.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie – burzliwe oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na trochę zmarzniętych dziecięcych buziach, cieszyły oczy nauczycieli i zgromadzonych uczestników.

Szczególnie radośnie przeżywały swą pierwszą, tak dostojną uroczystość najmłodsze pociechy z klas 0 – III, które bardzo żywiołowo włączyły się we wspólną zabawę, podskakując, klaszcząc w rytm muzyki i machając rączkami.

Ich pełne wrażeń oczekiwanie udzieliło się wszystkim zgromadzonym, którzy gorąco dopingowali w swych sportowych poczynaniach zarówno dostojnych gości, jak i młodzież biorącą udział w części artystycznej.

„Uznanie należy się człowiekowi, który jest na arenie; którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią;

który odważnie dąży do celu; który myli się i wkrótce ponawia próbę;

który w końcu zna triumf wielkiego osiągnięcia; i który jeśli nawet przegra,przynajmniej przegra,

dając z siebie wszystko, tak, że jego miejsce nigdy nie będzie z tymi chłodnymi i tchórzliwymi duszami,

które nie zaznały ni zwycięstwa, ni porażki”

Theodore Roosevelt

 

Niech powyższe słowa przyświecają wszystkim młodym sportowcom, którzy dzięki programowi ministerialnemu, ale przede wszystkim  dzięki staraniom wielu ludzi, władz naszego miasta i dyrekcji szkoły podstawowej przez  lata  będą mieli szanse doskonalić swe sportowe zdolności i nabyte umiejętności na kompleksie boisk Orlik 2012.

 

 opracowanie Dorota Herda

 

autor © 2004 rap

 

ORLIK 2012 W OCZACH CZŁONKÓW KÓŁKA ITC2008