Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Pokochajmy nasze drzewa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju bieżącego roku szkolnego przystąpiliśmy do Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego „Pokochajmy nasze drzewa” organizowanego w ramach Międzynarodowego Roku Planety Ziemia. Organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim pod patronatem Starosty Opolskiego – Zenona Rodzika.

Nadrzędnym celem konkursu stało się wzmocnienie więzi emocjonalnych dzieci i młodzieży ze swoim najbliższym środowiskiem przyrodniczym, ożywienie zainteresowania naukami o Ziemi, propagowanie czytelnictwa pism przyrodniczych, kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody i konieczności jej ochrony i rozwijanie umiejętności wyrażania piękna za pomocą środków literackich i plastycznych.

Gminny finał tego konkursu odbył się 25 maja 2009 roku w MGBP w Poniatowej z udziałem władz miasta: zastępcy burmistrza Krzysztofa Brzezińskiego i przewodniczącej rady miasta Krystyny Zielińskiej oraz dyrektorki Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Opolu Lubelskiego Elżbiety Żyszkiewicz. Wzięły w nim udział także bibliotekarki z filii: w Kowali, Kraczewicach i Niezabitowie.

Wielu uczniów  z naszej szkoły odniosło sukces.

Oto wyniki w gminnym finale konkursu:

 W kategorii wiersz nagrodzono:

I miejsce -  Rafał Mastalerz - Szkoła Podstawowa w Poniatowej
II miejsce - Katarzyna Mroczkowska – Szkoła Podstawowa w Poniatowej
III miejsce - Oliwia Rola – Szkoła Podstawowa w Poniatowej

Wyróżnienia: Aleksandra Krasa, Patrycja Pyć i Alicja Wójcicka

 W kategorii opowiadanie nagrodzono:

I  miejsce Aleksandra Chwaszczewska – Szkoła Podstawowa w Poniatowej
II miejsce Milena Matraszek – Szkoła Podstawowa w Poniatowej

Wyróżnienia: Karolina Czuba

 

Jako podziękowanie dla osób nagrodzonych i wyróżnionych ufundowano wycieczkę do Kluczkowic.  

 

Jolanta Markuszewska i Iwona Karabela

 

autor © 2004 rap

 

STRONA GŁÓWNAKONKURSY