STRONA GŁÓWNAFRSE COMENIUS

 

Działania projektowe wykonane w roku 2010

Styczeń

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli biorących udział w projekcie

Luty

Konkurs plastyczny na postać Nowego Roku

Galeria prac plastycznych

Marzec

Prace logistyczno-organizacyjne wizyty w UK (Birmingham)

Wykonanie prezentów - upominków (pisanki wielkanocne, zajączki, kurczątka) dla szkół partnerskich, prace logistyczno-organizacyjne związane z wyjazdem

Opracowanie notatki karty podróżnika z wizyty w Wielkiej Brytanii w wersji CD

Artykuł na stronie projektu z pobytu

Prezentacja multimedialna dla grona pedagogicznego na temat systemu edukacyjnego w UK

Konkursy plastyczne o tematyce wielkanocnej, galerie prac plastycznych

Kwiecień

Przygotowanie kart świątecznych, wysłanie ich do szkół partnerskich

Prace logistyczno-organizacyjne przygotowujące szkołę i społeczność szkolną do przyjazdu gości

Opracowanie programu wizyty, przygotowanie wystroju szkoły oraz programu artystycznego

Zakończenie kursu językowego dla nauczycieli

Maj

Realizacja harmonogramu wizyty w szkole

Konkurs wiedzy historycznej o Konstytucji 3-go Maja

Praca nad ankietami ewaluacyjnymi, przygotowanie prezentacji Power Point

Czerwiec

Podsumowanie działań projektowych

Korespondencja mailowa z uczestnikami projektu

Wrzesień

Przygotowanie się do wizyty w Budapeszcie

Przygotowanie upominków dla partnerów 

Październik

Wizyta w Budapeszcie

Notatka z wizyty

Listopad

Konkurs historyczny na temat 11-go Listopada

Grudzień

Konkurs graficzno-plastyczny na okładkę e-booka

Konkurs komputerowy na prezentacje Power Point "Moje Boże Narodzenie"

Konkurs plastyczny na kartkę, ozdobę choinkowa, galeria plastyczna

 

 I Activities taken in 2010 as a part of the project

January

An English course for teachers who take part in the project

February

An Art contest 'A figure on New Year'

The exhibition of works

March

An organization of a visit in the UK (Birmingham)

Making of presents (Easter eggs, bunnies, chicks) for partner schools

A preparation of a note from the visit in the UK (CD version)

An article placed on the page of the project

An multimedia display for our teaching staff about educational system in the UK

An Easter art contests, an exhibition of works in our school hall

April

A preparation of Easter cards, sending them to partnership school

Logistic and organizational works for a visit guest in our school

A work out of visit( preparation of school building and art programme)

The finish of English course for teachers

May

The realization of the visit schedule in our school

A historical contest about 3rd of May Constitution

Works on evaluation forms, a preparation of Power Point presentation

June

A resume of project activities

An e-mail lively correspondence with participants of the projects

September

A preparation of visit in Budapest

A note from the visit

November

A historical contest about 11th of November (Polish national holiday)

December

An art competition 'e-book cover'

An ICT contest about presentation in Power Point "My Christmas"

An art competition (Christmas cards, Christmas tree decorations), an exhibition of works

 

Iwona Kucharek – szkolny koordynator projektu

tłumaczenie Grażyna Piłat

 

autor © 2011 rap