REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SAVE NATURAL ENERGY FOR FUTURE GENERATION  

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

WSPIERAMY

 

 

Dbając o naturalne środowisko - zbieramy plastikowe nakrętki

Taking care about the environment- We collect plastic tops

Uczniowie klas  I-III włączyli się do akcji  ekologicznej Comenius, poszerzając krąg działań o zbiórkę nakrętek plastikowych. Przy okazji poznali oni  nowe pojęcia „recykling”.

The pupils from classes I-III join in an ecological action organized by Comenius, widen the circle of activities about collection of plastic tops. By the way, they get to know a new word „recycling”.

Sala 10, która została oznakowana tabliczką informacyjną Comenius, pełni rolę „kącika recyklingowego”. Uczniowie mogą tu przynosić codziennie niepotrzebne nakrętki plastikowe, które przez jednego z rodziców będą przekazane na szczytny cel.

The classroom number 10 is marked by a door plate Comenius and it is served as a „recycling area”. The pupils bring  there  worn-up tops, which will be taken by one of the parent  and hand over a lofty aim.

Akcja ta będzie realizowana  w naszej szkole przez cały rok, a czuwać nad jej przebiegiem będzie Pani Bożena Szeląg wraz z uczniami klasy III c.

The action will be continued in our school for a year. It is supervised by Mrs. Bożena Szeląg.

 

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012