REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WIELKANOC Z COMENIUSEM

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 Easter with Comenius

Przed świętami Wielkanocnymi odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Panie poznały nowe techniki plastyczne: filcowanie jajek i jajka w patchworkach. Po części  teoretyczno-instruktarzowej każda z Pań wykonała pisankę wielkanocną. Zdobyte umiejętności zostaną przekazane naszym uczniom podczas zajęć edukacyjnych, wykonane pisanki zostały wręczone przyjaciołom szkoły i szkołom partnerskim realizującym wspólny projekt Comenius. Before Easter in our school the workshops for teachers of early education took place. The teachers have learnt the new artistic techniques like felting eegs and how to make eggs in patchworks. After the theoretical and instructional part of the meeting everyone has done an Easter egg. Acquired skills will be provided to our students during classes. The Easter eggs were given to our school friends and to schools implementing joint Comenius project.

Również uczniowie klas młodszych wzięli udział w przygotowaniu ozdób Wielkanocnych (karty świąteczne, pisanki, baranki, zajączki). Dzieci różnymi technikami plastycznymi wykonały przepiękne ozdoby wielkanocne. Zostały one zgłoszone do szkolnego konkursu plastycznego Comenius. Jury wybrało najpiękniejsze, oryginalne i niepowtarzalne prace, i nagrodziło je. Następnie zostały one wyeksponowane w szkolnej galerii plastycznej, gdzie były podziwiane przez całą społeczność szkolną. Also, the junior grade students have participated in the prepatation of Easter decorations (Easter cards, Easter eggs, lambs or bunnies). The children have performed beautiful Easter decorations made by various artistic technique. The decorations have been reported to the Comenius school art competition. The jury selected the most beautiful and unique works  and rewarded them. Then they were exposed at the school art gallery, where can be admired by the whole school community.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013