HISTORIA INFORMATYKI (KALENDARIUM)

 

INFORMATYKA

 

Historia informatyki, rozpoczyna się w latach 40 - tych XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kalkulatory służące m.in. do mechanizacji procesu dekryptażu szyfrogramów niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma. Są jednakże autorzy, sięgający w przeszłość aż do początków cywilizacji i upatrujący pierwocin informatyki (rozumianej po prostu jako dział techniki, zajmujący się sprzętowym przetwarzaniem informacji, zwłaszcza wyrażonej liczbowo) już w nacinaniu karbów na kości czy gałęzi, za pomocą której to czynności pierwotny człowiek odwzorowywał liczebność stada czy oddziałów wroga.
Bardzo wielu historyków informatyki rozpoczyna jej dzieje od wzmianki o abaku.


KALENDARIUM
3000 p.n.e
- Abakus - prekursor maszyn liczących używany w Babilonii
2500 p.n.e.
- Abakus - prekursor maszyn liczących pod nazwą "swanpan" ("suanpan, suan-pan") używany w Chinach, pod nazwą "soroban" w Japonii, jako "szczoty" na terenach dzisiejszej Rosji
1800 p.n.e
- dowody użycia w Babilonii algorytmów
450 p.n.e.
- Abakus - w Rzymie i Grecji
1000
- Papież Sylwester II udoskonala abakus
1202
- Leonardo z Pizy, zwany Fibonacci wprowadza do użycia w Europie cyfry arabskie
1614
- John Napier, szkocki matematyk, odkrywa logarytmy i konstruuje urządzenie (kostki Napiera) wybitnie ułatwiające mnożenie liczb wielocyfrowych
1620
- Skala logarytmiczna (zob. suwak logarytmiczny) - stworzona przez Edmunda Guntera
Suwak logarytmiczny 1632r.
1623
- Wilhelm Schickard, matematyk niemiecki konstruuje swój kalkulator (podobny do suwaka, ale znacznie bardziej skomplikowany), który nazywa "kalkulatorem-zegarem"
1632
- William Oughtred konstruuje suwaki - liniowy i kołowy
1642
- "Pasqualine", arytmometr skonstruowany przez Blaise'a Pascala
1646
- Sir Thomas Browne, lekarz angielski po raz pierwszy używa słów "komputer" i "elektryczność" (oczywiście, nie w dzisiejszym znaczeniu)
1668
- Sir Samuel Morland konstruuje maszynę (niedziesiętną) sumującą kwoty w ówczesnej walucie brytyjskiej.
1671
- Leibniz konstruuje swój arytmometr "koło Leibniza"
1678
- le Grillet De Roven, Francuz, projektuje maszynę liczącą, wykorzystując pewne pomysły Napiera i Pascala
1700-1799
1709
- Giovanni Poleni buduje jeszcze jedną oryginalną maszynę liczącą
1725
- Basile Bouchon stosuje dziurkowaną taśmę do sterowania warsztatem tkackim
1728
- M. Falcon wynajduje warsztat tkacki, w którym posługiwano się kartami dziurkowanymi w postaci drewnianej płyty z systemem wywierconych otworów; nieco później udoskonali ten system Jacques de Vaucanson 
- Mathieus Hahn konstruuje w Niemczech swoją maszynę mnożącą
1775
- Karol, 3 earl Stanhope konstruuje swoją maszynę liczącą
1784
- Lazare Carnot, francuski matematyk, mąż stanu i wojskowy - zakłada pierwsze w świecie biuro obliczeniowe
1786
- J. H. Müller, zawodowy oficer armii heskiej, projektuje maszynę różnicową do obliczania wartości wielomianów. Mogłaby ona być użyteczna do aproksymacji funkcji wielomianami, ale nie została zbudowana z braku funduszy
Karta dziurkowana 1801.(Wersja późniejsza z ok. 1970r.)
1801
- Joseph Marie Jacquard wynajduje maszynę tkacką, sterowaną kartami perforowanymi
1812
- Abraham Stern konstruuje w Polsce arytmometr ręczny "Machina arithmetyczna do 4 działań z ułomkami"
1816
- Abraham Stern buduje "machinę pierwiastkującą";
1817
- Abraham Stern buduje "machinę rachunkową"; jest to połączenie dwóch poprzednio opracowanych maszyn; powstaje pierwszy na świecie arytmometr pięciodziałaniowy;
1820
- Charles Xavier Thomas, Francuz, tworzy doskonały ręczny kalkulator mechaniczny. Do 1965 roku wykonano i sprzedano 500 sztuk.
1822
- Charles Babbage tworzy koncepcję "machiny różnicowej"
1869
- William Stanley Jevons, logik z Owens College w Manchesterze, opracowuje maszynę do rozwiązywania zadań logicznych, mechanizującą w pewnym zakresie wnioskowanie dedukcyjne
1833
- Charles Babbage tworzy "machinę analityczną"; budowa urządzenia, faktycznie mechanicznego protokomputera, nie będzie zakończona
1834
- Ada Lovelace, córka Babbage'a, opisuje jego konstrukcje
1848
- George Boole tworzy swoją algebrę, która w sto lat później odegra kolosalną rolę w konstrukcji komputera
1850
- Amedee Mannheim udoskonala suwak; w tej właśnie postaci, zwanej "suwakiem Mannheima", urządzenie to będzie znane dziesięciolecia.
- D. D. Parmalee, amerykański konstruktor, patentuje sumator wyposażony w klawiaturę
1855
- Pehr George Scheutz buduje uproszczoną wersję maszyny różnicowej Babbage'a i wystawia ja w Paryżu
1872
- Frank Baldwin ulepsza kalkulator. Uzyskuje patent w roku 1875.
Arytmometr Odhnera z 1874.
1874
- Willgodt Odhner skonstruował arytmometr zbudowany z zębatek o zmiennej liczbie zębów (tarcza Odhnera).Produkcja została rozpoczęta w Petersburgu w 1891r.
1878
- Pafnutij L. Czebyszew konstruuje maszynę do dodawania, którą udoskonali w 1881 r., rozszerzając jej możliwości eksploatacyjne o wykonywanie czynności mnożenia i dzielenia; maszyna wykorzystywał tzw. dziesiątkowanie ciągłe, umożliwiające zwiększenie szybkości pracy
- polski inżynier Bruno Abdank-Abakanowicz wynajduje mechaniczny integraf (odmiana integratora)
- 1879, 4 listopada - James Jacob Ritty patentuje kasę automatyczną
- 1880 - Lord Kelvin kreśli plany analizatora różniczkowego; nigdy nie zostaną zrealizowane
1880
- Herman Hollerith używa skonstruowanej przez siebie maszyny liczącej (właściwie zestawu maszyn) do przeprowadzenia obliczeń związanych ze spisem ludności w USA. Założona przez niego wówczas firma, to dzisiejszy IBM
- Ramon Verea, zamieszkały w Nowym Jorku Hiszpan, konstruuje pierwszy kalkulator mnożący liczby bezpośrednio, a nie przez powtarzane sumowanie
1881
- Edwin Thacher patentuje kolejne udoskonalenie suwaka
- James Ritty sprzedaje swój patent niejakiemu Jacobowi H. Eckertowi, który poźniej założy National Manufacturing Company (późniejsza NCR, National Cash Register).
1884
- powstaje Institute for Electrical Engineers (IEE, późniejszy IEEE).
1885
- Dorr E. Felt tworzy "Comptometer", pierwszy profesjonalny arytmometr, w którym liczby wprowadza się za pomocą klawiszy.
1886
- The American Arithmometer Company wprowadza na rynek maszynę sumującą konstrukcji Williama Sewarda Burroughsa.
1888
- William S. Burroughs uzyskuje patent na maszynę sumującą, która może drukować wyniki obliczeń
1889
- biurkowy arytmometr Felta, drukujący wyniki obliczeń
1892
- William S. Burroughs konstruuje 90-klawiszowy sumator, który może liczyć na liczbach 9-cyfrowych.
1894
- Otto Steiger patentuje maszynę mnożącą "Millionaire"
1896
- 3 grudnia Herman Hollerith organizuje Tabulating Machine Company z kapitałem początkowym 100 000 USD.
1900
Wielki sukces maszyn i firmy Hermana Holleritha przy obliczaniu wyników kolejnego spisu ludności USA. Użyto 311 tabulatorów, 20 sorterów i 1021 perforatorów, zużywając 120 milionów kart perforowanych.
1903
- Nikola Tesla patentuje obwody elektryczne nazwane "bramkami" i "przełącznikami".
1906
- Lee De Forest wynajduje w USA lampę elektronową (triodę). To jeden z przełomowych wynalazków w historii komputera
1907
- powstaje British Tabulating Machine Company (BTM), korzystająca z maszyn i patentów Hermana Holleritha. W ponad pół wieku później na bazie tej firmy powstanie International Computers Ltd. (ICL)
1910-1919
1912
- Rząd USA wytacza proces o monopolizację rynku firmie NCR. Po paru miesiącach kilku wysokich urzędników firmy zostaje skazanych. Jest to pierwszy w dziejach proces antytrustowy w branży informatycznej.
1913
- Leonardo Torres y Quevedo, hiszpański inżynier, tworzy podstawy teoretyczne automatyki
1915
- Edward Hebern wynajduje maszynę szyfrującą. Można ją uznać za protoplastę słynnej Enigmy
1917
- Jan Łukasiewicz wprowadził beznawiasowy zapis wyrażeń - odwrotną notacją polską, popularnie zwany polskim zapisem
1919
- Hugo Koch, Holender, patentuje maszynę szyfrującą. Projekt zostanie potem użyty przez Niemca Scherbiusa, do zbudowania Enigmy
- W. H. Eccles i F. W. Jordan projektują pierwszy przerzutnik dwustabilny (flip-flop)
1920-1929
1924
- Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) założona w roku 1911, zmienia nazwę na International Business Machines Corporation, (IBM).
- Walther Bothe buduje pierwszą bramkę logiczną AND, co przyniesie mu Nagrodę Nobla 1954. W 40 lat później bramka AND będzie jednym z kluczowych elementów CPU komputera.
- 1925-1930 - Vannevar Bush projektuje pierwszą liczącą maszynę analogową, w której używa wielu silników elektrycznych i licznych ruchomych części mechanicznych. Maszyna ma nazwę "integraph" (maszyna całkująca); później nazwano ją analizatorem różniczkowym.
1926
- Derrick Henry Lehmer tworzy maszynę "Number-Sieve" do analizy podzielności liczb naturalnych (zob. liczby pierwsze). Maszyna analizuje w ciągu sekundy 3000 liczb.
- Stuart Dodd, badacz z Princeton University, buduje maszynę do automatycznej analizy korelacji. Późniejsze wersje tej maszyny znane są jako "Dodd Correlators".
- Brandt Automatic Cashier, maszyna z klawiaturą, zdobywa szeroką popularność w USA.
1931
- IBM uruchamia maszynę IBM 601, 1931 - Kurt Gödel, matematyk austriacki publikuje swoje słynne twierdzenie o niezupełności teorii matematycznych, nazywane czasem zasadniczym twierdzeniem informatyki teoretycznej.
1935
- Douglas Hartree konstruuje w Manchester University kopię analizatora Busha.
1936
- Alan Turing publikuje pracę o "liczbach obliczalnych", w której inaczej formułuje twierdzenie Gödla (zob. także prace Alonzo Churcha). Powstaje niezwykle ważne pojęcie maszyny Turinga
- 1936-1946 Konrad Zuse i jego pierwsze prace.
1938
- George Philbrick konstruje elektroniczną maszynę analogową. Używa w nej jako wyjścia oscyloskopu, co powoduje, że maszyna wygląda jak jednooki potwór; stąd jej nazwa Polyphemus, nawiązująca do mitycznego Cyklopa.
- Claude E. Shannon publikuje rozprawę o reprezentacji klasycznego rachunku zdań za pomocą obwodów elektrycznych
1939
- Bell Labs Model 1, pierwszy kalkulator przekaźnikowy, zdolny do wykonywania obliczeń na odległość
- 1 stycznia w garażu w Kalifornii powstaje firma Hewlett-Packard jako spółka panów Williama Hewletta i Davida Packarda. O kolejności nazwisk w nazwie zadecydował rzut monetą.
- Bomba kryptologiczna
1940
- W Bell Labs, Samuel Williams i George Stibitz budują kalkulator zdolny do rachowania na liczbach zespolonych; maszyna poczatkowo nazywa się "Complex Number Calculator"; później staje się znana jako "Model I Relay Calculator".
1941
- pierwszy w pełni działający (nie elektroniczny) komputer: Z3, twórca: dr Konrad Zuse
- 9 września - w Bronxville (stan New York) rodzi się Dennis MacAlistair Ritchie, haker, twórca języka C i systemu Unix.
1942
- pierwszy w USA działający prototyp komputera Atanasoff-Berry Computer (ABC)
1943
- pierwsza działająca, w pełni programowalna, specjalizowana maszyna cyfrowa (do łamania szyfrów), seryjnie produkowana: Colosssus
- rozpoczyna się projekt ENIAC
- w Nowym Orleanie, Luizjana rodzi się Ken Thompson, twórca systemu Unix
- 6 sierpnia - rodzi się Joe Postel jeden z ojców Internetu
1944
- pierwszy duży komputer elektromechaniczny ogólnego zastosowania Harvard Mark I (inna nazwa - IBM ASCC)
1945
- Konrad Zuse opracowuje język programowania Plankalkül
- Vannevar Bush w "Atlantic Monthly" w artykule As We May Think formułuje idee hipertekstu
1946
- 15 lutego zostaje zaprezentowany ENIAC
- John von Neumann formułuje Architekturę Von Neumanna
1947
- założenie ACM (Association for Computing Machinery)
1948
- utworzenie Grupy Aparatów Matematycznych (GAM) w Państwowym Instytucie Matematycznym (PIM) w Warszawie; kierownik Henryk Greniewski.
- pierwszy prototyp komputera z elektroniczną pamięcią programu - Manchester Mark I
- ANACOM - maszyna analogowa firmy Westinghouse Electric Company
- brytyjski matematyk Hartree przepowiadał: "jedna maszyna EDSAC (512 słów pamięci, 1000 operacji na sekundę, brak pamięci pomocniczej) wystarczy do zaspokojenia wszystkich potrzeb obliczeniowych Wielkiej Brytanii".
1949
- pierwszy w pełni działający duży komputer z elektroniczną pamięcią programu: EDSAC
1950
- pierwszy komputer liczący w czasie rzeczywistym Whirlwind I
1951
- pierwszy komputer dostępny ogólnie w wolnej sprzedaży: UNIVAC I
1952
- EDVAC ("Electronic Discrete Variable Automatic Computer"); wśród twórców: John Presper Eckert, John W. Mauchly, John von Neumann.
1953
- pierwszy komputer firmy IBM: IBM 701; pierwszy brytyjski komputer dostępny na rynku: LEO (Lyons Electronic Office)
- powstanie Katedry Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii na Politechnice Warszawskiej; kierownik Antoni Kiliński.
1955
- uruchomienie w GAM w Polsce pierwszej maszyny analogowej ARR.
1956
- utworzenie Pracowni Obliczeniowej w Instytucie Badań Jądrowych PAN; kierownik Marek Greniewski.
- utworzenie Zakładu Aparatów Matematycznych (ZAM) PAN (w miejsce GAM); kierownik: Romuald Marczyński, a później Leon Łukaszewicz.
1957
- pierwszy komputer zbudowany w całości w technice fizyki ciała stałego - NCR 304
- pierwsza pamięć dyskowa z ruchomymi głowicami zapisu/odczytu - IBM 305
- powstaje DEC (Digital Equipment Corporation, inaczej Digital)
- USA w reakcji na wystrzelenie sputnika przez ZSRR powołują agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), potem przemianowaną na DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Organizacja ta przyczyni się później do stworzenia Internetu.
1958
XYZ z 1958r.
- XYZ - pierwszy polski komputer oddany do eksploatacji
- utworzenie Zakładu Aparatów Matematycznych (ZAM) PAN (w miejsce GAM); kierownik: Romuald Marczyński, a później Leon Łukaszewicz.
1959
- pierwszy minikomputer - PDP-1
- utworzenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej Maszyn Matematycznych przy ZAM PAN.
- utworzenie Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Elwro; dyrektor Marian Tarnkowski.
- przekształcenie OO IBJ PAN w Zakład Matematyki Stosowanej IBJ PAN; kierownik Mieczysław Warmus.
1960
- 14. marca wydany zostaje LISP
- w maju opublikowany został raport Algola 60
- zbudowanie prototypu maszyny UMC 1 na Politechnice Warszawskiej.
- uruchomienie maszyny Odra 1001, pierwszej maszyny cyfrowej zbudowanej w pełni w zakładach Elwro.
1961
- pierwszy dostępny komercyjnie układ scalony
- utworzenie Centrum Obliczeniowego PAN (CO PAN); dyrektor Mieczysław Warmus.
1962
- zakup komputera Urał 2 dla CO PAN
- przekształcenie ZAM PAN w Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) PAN, a ZPDMM w Zakład Doświadczalny (ZD) IMM PAN.
- utworzenie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego Katedry Metod Numerycznych (KMN), w której zainstalowano angielski komputer Elliott 803; kierownik KMN Stefan Paszkowski.
- utworzenie specjalności maszyny matematyczne na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej.
1963
- pierwszy komercyjnie dostępny monitor z ekranem do współpracy z komputerem przy komputerze PDP-1
- utworzenie w Politechnice Warszawskiej Katedry Budowy Maszyn Matematycznych i Zakładu Doświadczalnego tej Katedry z Katedry Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii oraz Katedry Technologii Sprzętu Elektronicznego; kierownik - Antoni Kiliński.
- utworzenie w Politechnice Wrocławskiej Katedry Konstrukcji Maszyn Cyfrowych; kierownik ? Jerzy Bromirski.
1964
- w Wojskowej Akademii Technicznej zbudowano prototyp komputera analogowego ELWAT produkowanego przez zakład Elwro
- skonstruowanie "myszki" (Douglas Engelbart) i nadanie tej nazwy
- pierwszy wielkoskalowy system komputerowy pracujący w trybie on-line i w czasie rzeczywistym SABRE (Semi Automatic Business Research Environment), system rezerwacji biletów.
- w raporcie On Distributed Communications Networks Paula Barana z RAND Corporation znajduje się propozycja decentralizacji sieci komputerowej, co pozwoli na jej działanie nawet w przypadku awarii jej części.
- utworzenie Zakładu Obliczeń Numerycznych w Uniwersytecie Warszawskim, w którym zainstalowano duński komputer GIER; kierownik - Stanisław Turski.
1965
- powstanie Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w większych miastach Polski
- uruchomienie maszyny UMC 10, tranzystorowej wersji maszyny UMC 1.
1966
- ZAM 41 - pierwszy polski komputer do przetwarzania danych.
1967
- Uruchomienie w ZE Elwro seryjnej produkcji maszyn Odra 1204.
- podpisanie porozumienia między firmami ICL i Elwro na produkcję w Elwro maszyn zgodnych z modelem ICL
1968
- powstaje firma Intel
- pierwsze publiczne zademonstrowanie możliwości myszki na konferencji komputerowej w San Francisco
- otwarcie na Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Cybernetyki
1969
- Agencja ARPA tworzy sieć składającą się z czterech komputerów. Powstaje ARPAnet.
- pierwsza wersja systemu operacyjnego Unix powstaje w Bell Labs na komputery architektury PDP-7 i PDP-9 firmy DEC. Główni autorzy: Ken Thompson i Dennis Ritchie.
1970
- pierwszy graficzny, "okienkowy" interfejs użytkownika.
- pierwsza wielkoskalowa implementacja poczty elektronicznej.
- uruchomiono pierwszą wersję FTP (File Transfer Protocol).
1971
Otwarta jednostka centralna Odra 1305 z ok. 1973r.
- prototyp komputera Odra 1305
- pierwszy mikroprocesor dostępny komercyjnie Intel 4004
- pierwsze użycie (8-calowych) dyskietek
- pierwsza wiadomość elektroniczna wysłana przez Raya Tomlinsona zapoczątkowuje erę poczty elektronicznej..
1972
- Intel wypuszcza mikroprocesor 8008
- pierwszy mikrokomputer w wolnej sprzedaży MITS 816
- stworzono program Telnet, umożliwiający łączenie się z odległymi komputerami oraz uruchamianie na nich innych programów.
1973
- pierwszy w pełni działający komputer osobisty wyposażony w monitor - Alto
- do ARPAnetu należy już 35 komputerów. Przyłączono doń University College of London w Anglii i Royal Radar Establishment w Norwegii. Są to pierwsze w Internecie instytucje naukowe spoza USA.
1974
- Intel wypuszcza mikroprocesor 4040
- Vinton Cerf i Bob Kahn w raporcie badawczym A Protocol for Packet Intercommunication dotyczącym protokołu TCP po raz pierwszy w historii używają słowa Internet.
- pierwsza reklama komputera osobistego (w czasopiśmie "QST" w USA) Scelbi ("SCientific, ELectronic and BIological")
- pierwszy szeroko reklamowany komputer osobisty w zestawie do samodzielnego montażu - Mark-8
1975
- pierwszy produkowany masowo i profesjonalnie reklamowany oraz sprzedawany (w zestawie do montażu i jako całość) komputer osobisty: Altair 8800
- 4 kwietnia powstaje firma Microsoft założona przez Billa Gatesa i Paula Allena w celu wyprodukowania i sprzedaży interpretera języka BASIC
- pierwsze użycie hipertekstu
- pierwszy komputer osobisty IBM (klęska kampanii marketingowej i sprzedaży)- IBM 5100
1976
- pierwszy komputer osobisty sprzedawany z pełnym sukcesem rynkowym Apple II
- Mike Lesk z AT&T Bell Labs opracowuje protokół UUCP (Unix to Unix Copy Protocol). Protokół ten był używany w początkowym okresie istnienia grup dyskusyjnych Usenet.
1977
- powstaje pierwsza lista dyskusyjna (mailing list) dzięki sieci TheoryNet, która połączyła przy użyciu poczty elektronicznej stu naukowców.
- opracowane zostają protokoły TCP i IP.
1978
- Studenci Tom Truscott, Jim Ellis i Steve Bellovin tworzą Usenet
- Intel wypuszcza mikroprocesor 8086
1979
- Intel wypuszcza mikroprocesor 8088
1980
- IBM kupuje od Microsoftu (napisany przez Digital Research) system DOS 1.0 dla przygotowywanej platformy PC
- 14 sierpnia IBM udostępnia pierwsze komputery osobiste swej architektury
- France Telecom uruchamia we Francji sieć Minitel
- ukazuje się ZX-81 firmy Sinclair
1981
- pierwszy komputer osobisty IBM sprzedawany z pełnym sukcesem rynkowym IBM PC
- pierwszy przenośny komputer osobisty z ekranem, napędem dyskietek i torbą podróżną Osborne 1
- Ted Nelson tworzy koncepcję hipertekstowej bazy danych "Xanadu", w skład której wchodzą informacje z płatnym dostępem. Rozwiązanie to nigdy nie doczekało się realizacji. Pewnym pokrewieństwem do "Xanadu" może legitymować się WWW.
1982
- NEC Corporation wprowadzana na japoński rynek maszyny PC98
- powstaje Sun Microsystems
- ukazuje się Sinclair ZX Spectrum
- 1 lutego - ukazał się 80286 - mikroprocesor firmy Intel zastosowany w komputerze IBM AT firmy IBM.
- po raz pierwszy pojawiają się - tak powszechne dzisiaj -"śmieszki", "emotikony" (smileys), tekstowe znaczki wyrażające emocje.
1983
- Ten rok uważa się za początek Internetu. Stworzona zostaje wojskowa sieć MILnet poprzez oddzielenie węzłów wojskowych od ARPAnetu. W ARPAnet hosty i podsieci zaczynają używać protokołu TCP/IP.
- Richard Stallman rozpoczyna projekt GNU mający na celu stworzenie wolnodostępnego systemu operacyjnego kompatybilnego z systemem Unix.
1984
- powstaje Mazovia, polska wersja IBM PC/XT produkowana seryjnie
- National Science Foundation tworzy NSFNET, sieć szybkich superkomputerów wykorzystywanych do celów naukowych.
- Paul Mockapetris publikuje specyfikację DNS (Domain Name System).
- powstaje NNTP (Network News Transfer Protocol), protokół używany do wymiany grup dyskusyjnych.
- powstaje usługa on-line "Prodigy", pozwalająca na zakupy, dostęp do informacji i rozrywki. Wdrożenie "Prodigy" następuje dopiero w 1988 roku.
1985
- Intel wypuszcza mikroprocesor 80386DX
- w "Neuromancerze" Williama Gibsona - powieści science fiction - po raz pierwszy zostaje użyta nazwa cyberspace. Wiele ze stworzonych w tej powieści koncepcji materializuje się w dalszym rozwoju Internetu.
- zarejestrowana zostaje pierwsza domena komercyjna - symbolics.com - dla firmy tworzącej programy i sprzęt dla języka programowania Lisp.
- powstaje America Online.
1986
- grupy dyskusyjne Usenet zostają zorganizowane w hierarchie - takie, jak comp.*, news.* i misc.*.
- w Polsce powstaje węzeł Fidonet w redakcji pisma Komputer.
1987
- powstaje hierarchia alt.* - obecnie skupiającą najwięcej grup dyskusyjnych
1988
- Powstają grupy dyskusyjne: alt.sex, alt.drugs i alt.rock-n-roll.
- Internet Relay Chat (IRC) zostaje stworzony przez Fina Jarkko Oikarinena jako system internetowych pogawędek.
- Intel wypuszcza mikroprocesor 80386SX
- Polski edytor tekstu TAG.
1989
- ARPAnet przestaje istnieć.
- w Polsce powstaje elektroniczne pismo Donosy, założone przez Ksawerego Stojdę
- Gari Kasparow pokonuje w meczu szachowym komputer Deep Thought
- Intel wypuszcza mikroprocesor 80486DX
1990
- Tim Berners-Lee tworzy World Wide Web - początkowo jako wsparcie dla fizyków w CERN. Projekt powstaje na komputerze "NeXT". W rok później zostaje zainstalowany na serwerach CERN.
- w maju Polska zostaje przyjęta do EARN, części sieci BITNET.
- 28 listopada połączenie sieci z Wrocławiem, pierwszym miastem poza Warszawą.
1991
- Intel wypuszcza mikroprocesor 80486SX
- Paul Linder i Mark P. McCahil z uniwersytetu w Minessocie opracowują system tworzenia menu "Gopher" ("Świstak"). Powstaje usługa wyszukiwawcza "Archie".
- Linus Torvalds anonsuje początek prac nad jądrem Linuksa
- 23 sierpnia przychodzi z Hamburga pierwsza odpowiedź na pocztę elektroniczną wysłaną z Polski.
- w styczniu liczba użytkowników Internetu w Polsce przekracza 2000 osób.
- w końcu sierpnia uruchomione zostaje pierwsze połączenie internetowe z Warszawy do Kopenhagi.
1992
- po raz pierwszy Jean Armour Polly w swoim artykule o Internecie używa sformułowania surfing. Pojawia się również termin cybersex.
- powstaje Internet Society, organizacja powołana do rozwijania Internetu.
- Intel wypuszcza mikroprocesor 80486DX2
- w Polsce TPSA oddaje do użytku sieć pakietową pod nazwą Polpak.
1993
- Intel wypuszcza mikroprocesor Pentium 60 MHz
- powstaje pierwsza graficzna przeglądarka WWW: - "Mosaic". Dzięki niej znacznie wzrasta popularność Internetu.
- Microsoft stwierdza, że większość ludzi nigdy nie będzie potrzebować modemów szybszych niż 2400 bps.
- w Internecie pojawia się witryna Białego Domu.
- w Polsce powstaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK.
1994
- Na rynku pojawiają się miroprocesory Intela Pentium 75, 90, 100, 133 MHz
- Powstaje Yahoo!. Twórcami tego katalogu zasobów internetowych są David Filo i Jerry Yang.
- 12 kwietnia firma prawnicza Canter & Siegel wysyła na sześć tysięcy grup dyskusyjnych, pierwszy w dziejach spam promujący jej usługi w loterii pozwoleń na pracę w USA
1995
- Intel wypuszcza mikroprocesor Pentium Pro
- Marc Andreessen tworzy Navigatora. W sierpniu Netscape wchodzi na giełdę. Rozpoczyna się "wojna przeglądarek".
- powstaje technologia przesyłania ciągłej transmisji dźwiękowej przez Internet - RealAudio.
- Sun wypuszcza na rynek język programowania Java.
1996
- Intel wypuszcza mikroprocesor Pentium MMX
- Wprowadzone zostaje na rynek WebTV - próba wypełnienia luki pomiędzy Internetem a telewizją.
- w lutym 1996 roku Gari Kasparow pokonał komputer Deep Blue w regulaminowym meczu liczącym sześć partii, rozegranym w Filadefii z okazji obchodów 50-lecia Towarzystwa Maszyn Liczących (ACM, Association for Computing Machines
- w maju Procter&Gamble staje się pierwszym dużym reklamodawcą internetowym, który zamierza płacić nie za "spojrzenia", ale za "kliknięcia" na baner reklamowy; Telekomunikacja Polska uruchamia usługę komutowanego dostępu do Internetu
- w lipcu rozpoczyna działalność MSNBC, wspólny projekt Microsoft i telewizji NBC.
- w sierpniu piosenkarz David Bowie wypuszcza swój nowy singiel - Telling Lies - tylko w Internecie.
1997
- Prezydent Bill Clinton po raz pierwszy wspomina Internet w swej odezwie do narodu.
- W maju komputer Deep Blue firmy IBM pokonuje arcymistrza szachowego Gariego Kasparowa w rozgrywce transmitowanej przez Internet na żywo.
- Intel wypuszcza mikroprocesor Pentium II
1998
- Larry Page i Sergey Brin zakładają firmę Google - ich wyszukiwarka wkrótce stanie się jednym z najpotężniejszych narzędzi znajdowania informacji w Sieci
1999
- Intel wypuszcza całą serię mikroprocesorów klasy Pentium III - włącznie do szybkości 800 MHz
2000
- Prawdziwy "wysyp" potężnych mikroporocesorów Intela do komputerów stacjonarnych i przenośnych; Pentium III Xeon osiąga szybkość zegara 1 GHz
2001
- Powtarza sie historia z poprzedniego roku - pojawia się mnóstwo nowych mikroprocesorów Intela, w tym Pentium 4

 

źródło: wikipedia

 

autor © 2004 rap