Uroczystości obchodów I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II

 

GALERIA Z ODSŁONIĘCIA TABLICY POŚWIĘCONEJ PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II

Dnia 30 marca 2006 roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pod bacznym okiem nauczycielki katechezy pani Anny Świst oraz nauczycielki języka polskiego pani Doroty Herdy zainaugurowali obchody upamiętniające I rocznicę śmierci wielkiego Polaka, autorytetu moralnego XX wieku, Papieża Jana Pawła II.

Uroczystość uświetnili swym przybyciem zaproszeni goście: pani burmistrz Lilla Stefanek, przewodniczący Zarządu Powiatowego  Ligi Ochrony Przyrody Edward Szwed, pani Bożena Popiołek, opiekunka Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody  w Karczmiskach.

Na przepiękny montaż słowno – muzyczny złożyły się wzruszające wiersze, pieśni i ulubione piosenki Papieża w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego, któremu akompaniował katecheta Grzegorz Przybycień, przejmujące fragmenty filmów o drodze do powołania kapłańskiego Karola Wojtyły, jego 27 – letnim  pontyfikacie, schyłku życia naznaczonym cierpieniem i chorobą, płynące z głębi duszy listy dzieci do Ojca Świętego. Uroczystość przebiegała w podniosłym nastroju, atmosferze skupienia i wzruszenia. Niejeden uczeń czy nauczyciel  zasłuchany w słowa skromnego chłopaka z Wadowic ukradkiem ocierał łzy.

A przecież mimo iż nasz  ukochany Papież odszedł do Domu Ojca, to na zawsze pozostanie w pamięci dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego chociażby za sprawą drugiej części obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II. Podczas niej uczniowie klasy V „d” – członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody nakreślili zgromadzonym uczniom i nauczycielom obraz Karola Wojtyły – miłośnika gór i przyrody, pierwszego polskiego księdza turysty, przewodnika przewodników, orędownika nawołującego do szeroko pojętej ekologii  i poszanowania przyrody, której jesteśmy nierozerwalną częścią.

„Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji”. Słowa Karola Wojtyły  stały się myślą przewodnią montażu słownego, na który składały się wiersze, fragmenty poematu „Tryptyk Rzymski” autorstwa Papieża Jana Pawła II czy najbardziej zapadające w pamięć cytaty z przemówień i homilii Ojca Świętego wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. Uczniowie postrzegli apostoła Stolicy Piotrowej jako najznamienitszego Bożego turystę zachęcającego do górskich wędrówek szczególnie młodzież. „Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, istotę ludzką, młodych i nie tylko młodych do dokonania wysiłku w celu zwyciężenia samego siebie. Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha. W górach niknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwoli człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga”. To tylko nieliczne przesłania Papieża skierowane do wszystkich Polaków.

Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i  uczniowie skierowali swe kroki na dziedziniec szkolny. Tam nastąpiło odsłonięcie pomnika przyrody nieożywionej oraz poświęcenie  tablicy pamiątkowej, na której  umieszczono motto: „Aby to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, nie uległo zniszczeniu”.

Wiele miast i miasteczek ma dziś miejsca poświęcone Papieżowi, mnożą się papieskie pomniki, przybywa ulic i placów, instytucji czy szlaków turystycznych  nazwanych jego imieniem. Kamienny obelisk oddający hołd najznakomitszemu orędownikowi przyrody będzie przez długie lata przypominał społeczności   szkoły o trwałości istnienia w naszych sercach nauk największego Polaka.

 

opracowała Dorota Herda

ARTYKUŁY