SCENARIUSZ KATECHEZY pt. „ŚWIĘTY PIOTR I JEGO NASTĘPCY”

 

RELIGIA WSTECZ

KONSPEKT KATECHEZY PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III A

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ, W DNIU 27.IX.2005 r.

 PRZEZ KATECHETKĘ ANNĘ ŚWIST.

Temat: Święty Piotr i Jego następcy.

Cele:

Przewidywane osiągnięcia – katechizowany:

Metody: pogadanka, „słoneczka”, scenka rodzajowa, mini wykład, opowiadanie, analiza tekstów, praca z podręcznikiem, pokaz, rachunek sumienia.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, świece, kreda, tekst krzyżówki, zdjęcie przedstawiające Ojca Świętego, karteczki, tekst piosenki, tablica.

Formy pracy:

§         indywidualna;

§         zbiorowa.

PRZEBIEG KATECHEZY

1. Wstęp:

Wprowadzenie do tematu: 

Ø      Kto i dlaczego został przewodniczącym i jakie ma zadania?

Na przewodniczącego wybraliście osobę lubianą, którą darzycie pełnym zaufaniem.

2. Rozwinięcie:

Na dzisiejszej katechezie porozmawiamy o tym, kto jest „przewodniczącym” nas katolików. Pomoże nam w tym Pismo Święte. Posłuchajmy teraz słów Pana Jezusa, dzięki którym dowiemy się, kto jako pierwszy kierował ludem Bożym i w jaki sposób otrzymał władzę.

Zapalamy świecę i prosimy, aby jeden z uczniów  przeczytał Mt. 16, 18-19.

Ø      Kto został pierwszym papieżem?

Ø      W jaki sposób Pan Jezus przekazał mu tę władzę?

Wiemy, że „przewodniczącym” ludu Bożego jest papież. Pierwszym papieżem został Piotr, który otrzymał od Jezusa zadanie budowania Wspólnoty Kościoła i dbania o jedność wiary.

Ø      Jakie inne zadania powierzył Piotrowi Jezus?

W uzasadnieniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam scenka rodzajowa przygotowana przez uczniów z waszej klasy.

(uczniowie przedstawiają scenkę na podstawie J. 21, 15-17, a po jej zakończeniu nagradzamy aktorów brawami)

Ø      O co spytał Pan Jezus Piotra?

Ø      Co odpowiedział Piotr Panu Jezusowi?

Ø      Co miał czynić Piotr w Owczarni Chrystusa?

Wiemy, że Piotr był pierwszym papieżem. Wiernie wykonywał zadania powierzone mu przez Jezusa. Opiekował się ludem Bożym jak dobry pasterz swoją owczarnią. Pomagali mu w tym Apostołowie.

Obecnym papieżem jest Benedykt XVI (tu podajemy krótki życiorys)

Następca św. Piotra, jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Papież jest najważniejszym nauczycielem i kapłanem w całym Kościele. W trudzie jego posługiwania pomagają mu biskupi i kapłani.

Ø      W jaki sposób dzieci mogą pomóc Ojcu Świętemu?

Rozdajemy karteczki i prosimy, aby uczniowie wpisywali swoje propozycje. Następnie przyklejają karteczki na tablicy obok pytania (tworzymy słoneczko).

3. Zakończenie:

Chrześcijanie podczas każdej Mszy św. Wspominają papieża i modlą się za Niego. I my dzisiaj pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego. Uczyńmy to piosenką: „Prosimy Cię, wysłuchaj nas”.

Powtórzenie zdobytych wiadomości:

(ćwiczenie – uzupełnij brakujące wyrazy, str.16)

Zapis do zeszytu:

Temat: Święty Piotr i Jego następcy.

Pierwszym papieżem był św. Piotr. Każdy kolejny papież jest jego następcą. Kieruje On całym Kościołem.

Praca domowa do wyboru:

1. Ułożę modlitwę w intencji Ojca Świętego.

2. Rozwiążę krzyżówkę.

Modlitwa na zakończenie katechezy:

- Anioł Pański

Pożegnanie z uczniami

 

ĆWICZENIE ( UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE WYRAZY )

- Pierwszym papieżem był ……………………………………………..

- Władzę tę powierzył mu ……………………………………………...

- Święty Piotr troszczył się o cały ……………………………………...

- Pomagali mu w tym …………………………………………………..

- Obecnie Ludem Bożym opiekuje się …………………………………

 

PIOSENKA  „PROSIMY CIĘ, WYSŁUCHAJ NAS”

 

Benedyktowi XVI daj.

Klucz do zamkniętych dusz,

Żeby otwarte nim raz

Nie zamknęły się już.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas.

KRZYŻÓWKA

1. Zdradził Pana Jezusa.

2. Babcia Pana Jezusa.

3. Budowniczy Arki.

4. Był nim św. Piotr.

5. Pierwszy mężczyzna.

6. Święta, podczas których cieszymy się, że zmartwychwstanie Pan Jezus.

7. Nawiedziła ją Maryja.

8. Płynął nią św. Piotr.

9. Grał na harfie i śpiewał psalmy Panu.

10. Miasto, w którym mieszka papież.

11. Z tego miasta wyruszył Abraham.

12. Góra, na której został ukrzyżowany Pan Jezus.

13. Modlisz się w czyjejś

 

Opracowała Anna Świst

WSTECZ