SCENARIUSZ KATECHEZY pt. „JEZUS UCZY NAS MODLITWY”

 

RELIGIA SCENARIUSZE

KONSPEKT KATECHEZY PRZEPROWADZONEJ W KLASIE V E

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ, W DNIU 8.V.2006 r.

 PRZEZ KATECHETKĘ ANNĘ ŚWIST

Temat: Jezus uczy nas modlitwy.

Cele:

§         Ukazanie w jaki sposób modlił się Jezus,

§         Zachęta do naśladowania Go w codziennym życiu.

Przewidywane osiągnięcia – katechizowany:

Metody: rozmowa kierowana, praca w grupach, analiza tekstu, puzzle; słowne, modlitwa spontaniczna, pisanie modlitwy, rachunek sumienia, praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: Pismo św., puzzle logiczne, muzyka refleksyjna, teksty Ewangelii: Łk 11,2; Łk 11,3-4; Mt 11,25; Mt 27,46; flamastry, kolorowe kartki z różnymi słowami np. Ojcze, proszę, przepraszam, dziękuję, za nim, przebacz mi, wysławiam Cię, tekst „luk”, tekst KKK2656

Formy pracy:

§         indywidualna,

§         zbiorowa,

§         grupowa.

PRZEBIEG KATECHEZY

1. Wstęp:

Ø      Módlmy się o zdrowie dla naszych najbliższych. Ciebie prosimy.

Ø      Módlmy się o to, by w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. Ciebie prosimy.

Ø      Módlmy się o to, by w naszych domach nigdy nie zabrakło chleba. Ciebie prosimy.

§         Sprawdzenie obecności i pracy domowej.

Wprowadzenie do tematu:

§         Opowiadanie B. Ferrero „Wszystkie możliwości” z podręcznika ucznia (s.169)

Analiza tekstu:

ü     Jakie działania syna obserwował ojciec?

ü     O co zapytał ojciec?

ü     Jaką wskazówkę ojciec dał synowi?

Pan Bóg, podobnie jak ojciec z opowiadania, troszczy się o swoje dzieci, cieszy się, gdy może z nim rozmawiać i gotów jest spełnić ich prośby.

2. Rozwinięcie:

Na dzisiejszej katechezie będziemy się zastanawiać;

Skąd czerpać wzory, jak się modlić?

Praca w grupach metodą puzzli słownych:

Grupy otrzymują koperty z puzzlami i mają ułożyć z nich tekst. Po jakimś czasie nauczyciel kładzie przy grupach kartki z tekstami, lecz odwrócone, by nie było widać tekstu. Gdy grupa uzna, że ułożyła fragment Ewangelii, odwraca kartkę i sprawdza poprawność zdania. Gdyby okazało się, że tekst jest ułożony nieprawidłowo, uczniowie poprawiają puzzle według wzoru. Następnie poszukują odpowiedzi na postawione pytanie.

Grupa I – Łk 11,2 – Jakiej modlitwy uczy nas Chrystus?

A on rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; Niech przyjdzie Twoje Królestwo!”.

Puzzle (słowa wpisane na małe kartki, puzzle są wymieszane):

A on rzekł do nich:; się modlić; mówcie:; Ojcze,; Twoje imię; Niech przyjdzie; Twoje Królestwo.; „Kiedy będziecie; niech się święci;

Grupa II – Łk 11, 3-4 – Jakiej modlitwy uczy nas Chrystus?

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.

Puzzle: dawaj nam; na każdy dzień; i przebacz nam; bo i my; kto przeciw; nam zawini; i nie dopuść; byśmy ulegli pokusie”; Naszego chleba powszedniego; przebaczamy każdemu,; nasze grzechy,;

Grupa III – Mt 11,25 – Jak modli się Jezus?

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Puzzle: Jezus; przemówił tymi słowami; Wysławiam Cię,; te rzeczy; przed mądrymi i roztropnymi,; a objawiłeś; je prostaczkom.; W owym czasie; że zakryłeś; Ojcze; Panie nieba i ziemi,;

Grupa IV – Mt 27,46 – Jak modli się Jezus?

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli lema sabachtani?”, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Puzzle: Jezus; zawołał; donośnym głosem:; Boże mój,; Boże mój,; Mnie opuścił?; Około godziny dziewiątej; to znaczy:; czemuś; „Eli, Eli lema sabachtani?”;

Liderzy grup odczytują ułożone fragmenty Ewangelii i odpowiadają na postawione pytanie.

Podsumowanie katechezy:

Przykład modlitwy Jezusa oraz Jego postawa winny rozbudzić w nas pragnienie i potrzebę przebywania na rozmowie z Bogiem. Nasza modlitwa powinna być przepełniona bezgranicznym zaufaniem i oddaniem się kochającemu Ojcu.

Rachunek sumienia ( na tle refleksyjnej melodii ):

ü      Kto uczył Ciebie, jak rozmawiać z Bogiem?

ü      Jakiej pierwszej modlitwy nauczyli Cię rodzice?

ü      Dlaczego Jezus modlił się?

ü      Kiedy się modlił?

ü      Dlaczego człowiek potrzebuje modlitwy?

3. Zakończenie:

Zachęcam Was, byście z Panem Bogiem rozmawiali na różne sposoby. A teraz chciałabym, abyście korzystając z kartek na których wypisane są różne słowa, wybrali sobie jedną i ułożyli swoją modlitwę.

Modlitwa na zakończenie: chętni uczniowie odczytują swoje modlitwy.

Powtórzenie zdobytych wiadomości: ( tekst luk )

Pan Jezus uczy nas rozmawiać z Bogiem na różne sposoby. Jego modlitwy przepełnione były: …………… (prośbą), ………………   (przebaczeniem) i ………………………. (uwielbieniem) Ojca. Przykład modlitwy Jezusa, Jego postawa winny wzbudzać w nas …………………… (pragnienie) i ………………………(potrzebę) rozmowy z Bogiem.

Zapis do zeszytu:

Temat: Jezus uczy nas modlitwy.

„Modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z nieskończenie dobrym Ojcem z Jego Synem, Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym.” ( KKK 2565 )

Dzieci wpisują też jako notatkę ułożoną przez siebie modlitwą podczas katechezy.

Praca domowa do wyboru:

1. Wykonaj ilustrację przedstawiającą twoją rodzinę trwającą w modlitwie.

2. Jakiej rady udzieliłbyś swojemu koledze mającemu trudności w modlitwie?

 

Pożegnanie z uczniami.

 

Opracowała Anna Świst

WSTECZ