REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PROGRAMOWANIE W SCRATCHU 2017

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

  opublikowano dnia 06.12.2017 r.

  Razem odkryjmy świat programowania

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej przystąpiła do projektu „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu troje nauczycieli naszej szkoły zostanie przeszkolonych w zakresie nauczania programowania w klasach I - III. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zestawy pomocy dydaktycznych do realizacji zadań praktycznych z uczniami, komputer przenośny oraz dostęp do platformy e-learningowej wraz ze wsparciem mentora.

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu programowania w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, w tym jedne zajęcia wyjazdowe realizowane będą  poza szkołą w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Koszt wyjazdu na KUL pokryje beneficjent.

 

Agnieszka Lasota, Anna Rosińska-Stola, Bożena Szeląg

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017