REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

  opublikowano dnia 18.12.2017 r.

W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyły się zajęcia warsztatowe z pedagogiem p. Agnieszką Fąfarą z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie nt.: „Bezpieczeństwo w Internecie. Dopalacze - spustoszenie, jakie wywołują w organizmie człowieka. Narkotyki - chemiczna pułapka, marihuana - droga w przepaść”. W/w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas VII oraz klasa VI a. Uczniowie z zaangażowaniem pracowali na zajęciach, aktywnie brali udział w prowadzonych ćwiczeniach. Zajęcia uświadomiły uczniom zagrożenia, jakie mogą płynąć z nieumiejętnego korzystania z Internetu i mediów społecznych. Zdobyły wiedzę, jak unikać zagrożeń związanych z korzystaniem w/w mediów oraz, gdzie szukać pomocy i do kogo zgłaszać się w sytuacjach niebezpiecznych.

Zajęcia zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Poniatowej. Dziękujemy.

 

Pedagog szkolny Bożena Socha, Psycholog szkolny Urszula Gierczak

 


 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017