Udział naszych nauczycieli w seminarium międzynarodowym

 

 

W dniach 24 – 26 listopada 2006 roku w Nasutowie k. Lublina odbyło się szkolenie Edukacja europejska w szkole oraz polsko – ukraińskie seminarium YES zorganizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw i Europe Direct – Lublin.

        Wraz z panią Magdaleną Kuśmierską, nauczycielką języka angielskiego reprezentowałyśmy Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego, która od wielu lat ściśle współpracuje z Lubelskim Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w celu propagowania idei Unii Europejskiej wśród uczniów naszej placówki oświatowej.

 

        Program YES (wsparcie dla inicjatyw wymiany młodzieży na Ukrainie) ma za zadanie stworzyć nowe możliwości edukacyjne dla młodzieży na Ukrainie oraz ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami polskimi, ukraińskimi, szkolnymi klubami europejskimi oraz organizacjami młodzieżowymi obu tych państw.

 

        Seminarium, które odbyło się  w Nasutowie miało na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktów partnerskich między szkołami i organizacjami młodzieżowymi z Polski i sąsiadującej z nami Ukrainy, zachęcenie polskich szkół do realizacji ścieżki edukacyjnej „Nauczanie o Unii Europejskiej”, prezentacja idei polsko – ukraińskich wymian młodzieży oraz przekazania metod pracy dla szkół, szkolnych klubów europejskich i organizacji młodzieżowych w zakresie edukacji europejskiej.

        Uczestnikami szkolenia było ok. 50 osób z Lubelszczyzny oraz trzech regionów ukraińskich: wołyńskiego, rówieńskiego, żytomierskiego oraz z Winnicy. Byli to zarówno nauczyciele, studenci, jak i przedstawiciele ukraińskich organizacji młodzieżowych, natomiast nasz region reprezentowali nauczyciele pragnący nawiązać kontakty z ukraińskimi szkołami lub opiekunowie szkolnych klubów europejskich.

  

Pierwszego dnia w ramach seminarium odbyły się Targi Edukacyjne organizacji i szkół z Lubelszczyzny i Ukrainy, podczas których można było zaznajomić się z prezentacjami multimedialnymi szkół, poznać ich bogatą ofertę edukacyjną (w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych), zobaczyć, jak działają polskie i ukraińskie szkolne kluby europejskie, obejrzeć zdjęcia najciekawszych zakątków m.in. Łucka, Nowogradu Wołyńskiego, Żytomierza czy podziwiać wytwory prac artystycznych dzieci ukraińskich. Na kolorowych planszach informacyjnych, gazetkach, plakatach znalazły się najważniejsze wiadomości niezbędne do poznania ukraińskich placówek oświatowych, organizacji młodzieżowych, np. Związku Harcerzy Ukraińskich.

   

Drugi dzień obfitował w zajęcia praktyczne: wzięliśmy udział w sesji szkoleniowej n. t. „Edukacji europejskiej w szkole”, poznawaliśmy aktywne metody pracy i nowe techniki, które można wykorzystać na lekcjach o Unii Europejskiej na każdym etapie edukacyjnym, np. loteria europejska, europejski poker kryterialny. Przypomnieliśmy sobie także historię utworzenia Unii Europejskiej, jej strukturę, frakcje polityczne oraz wzięliśmy udział w kilkugodzinnej grze  symulacyjnej Obrady Parlamentu Europejskiego odnośnie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

   

Seminarium w Nasutowie to nie tylko warsztaty planowania, sesje szkoleniowe czy prezentacje polskich i ukraińskich szkół i organizacji młodzieżowych, ale przede wszystkim poznawanie kultury, tradycji, folkloru Ukrainy i Polski.

   

Wspólne posiłki, rozmowy o codziennym życiu, o pracy zawodowej, integracyjne spotkania przy gitarze, nauka narodowych pieśni czy piosenek ludowych obu krajów czy  poznawanie języka uświadomiły nam wszystkim, jak mało wiemy o naszych bliskich sąsiadach. Zaznajamiamy nasze dzieci z tradycjami i zwyczajami francuskimi, niemieckimi, angielskimi, zapominając jednocześnie o bliskiej naszym sercom wspólnej historii obu naszych narodów, bogatych obrzędach religijnych, ludowych, wspaniałych zabytkach, przepięknych zakątkach nadbużańskich, poleskich czy o naszym niegdyś polskim Lwowie. Może warto przybliżyć naszym uczniom kraj leżący nad Dnieprem i Bugiem...

  

Opracowała: Dorota Herda

 

ARTYKUŁY

 

autor © 2004 rap

 

 

ARTYKUŁY