WYCHOWANIE POPRZEZ IMPREZY SZKOLNE

 

 

 WYCHOWAWCZE FUNKCJE IMPREZ SZKOLNYCH

    W tradycjach każdej szkoły, jej symbolice i obrzędowości tkwi bogactwo funkcji wychowawczych. Formy te kształtują wiele rodzajów przeżyć i współuczestniczą w kształtowaniu osobowości uczniów.

    Wielu nauczycieli w naszej szkole organizuje interesujące imprezy. Tematyka ich jest różna, a cel jeden - uczynić szkołę atrakcyjną i bezpieczną placówką wychowawczą, przekazać uczniom wiadomości, umiejętności nie tylko na lekcjach lecz podać je w ciekawej i szerszej formie. Musimy jednak pamiętać, że ważny jest sposób organizowania imprez, dobór właściwych treści, a także sam ich przebieg.

    Zdając sobie z tego sprawę, że dominującą formą działalności dzieci w młodszym wieku szkolnym jest zabawa, postanowiliśmy w tym roku szkolnym 2006/2007 zorganizować imprezę pt.

„Kubuś Puchatek uczy dobrego zachowania”.

    Kierując się zasadą, że nasze działania mają aktywizować nie tylko jednostkę, ale szerszą zbiorowość uczniowską wystawiliśmy przedstawienie w formie teatrzyku kukiełkowego, w którym aktorami były nie tylko kukiełki ale wszystkie dzieci z klas 0-III wraz ze swoimi pluszakami.

    Na zajęciach kółka „Słowem, pędzlem i muzyką świat opowiadamy” opracowaliśmy razem z dziećmi scenariusz imprezy. Dokonaliśmy podziału ról i czynności. Najpierw zaczęliśmy od tworzenia scenek i rymowanek, które stanowiły treść przedstawienia.

„W czasie szkolnej przerwy

grzecznie się bawimy

I nikomu krzywdy

żadnej nie robimy”

 

„Gdy ktoś bardzo ci dokucza

lub robi krzywdę mały kolego

długo nie czekaj proś o pomoc kogoś dorosłego”

 

„Chociaż duma wprost mnie zżera

nie obrażam przyjaciela

nie wyśmiewam dużych uszu

ani już niemodnych ciuchów”

    W materiale tym zaprezentowaliśmy różne sytuacje w jakich mogą znaleźć się uczniowie, np:

„Na boisku szkolnym”

„Bójka”

„Na przerwie”

„Spotkanie”

„Internet”

    Papierowe kukiełki, domy, szkoła, misie oraz plakaty ze słowami „proszę, dziękuję, przepraszam” były pięknym tłem dla naszej inscenizacji.

    Test przeprowadzony przez Kubusia Puchatka był punktem kulminacyjnym naszej imprezy. Za pomocą umownych znaków uczniowie wskazywali prawidłową odpowiedź.

     Zaś nauczyciele, mieli okazję zobaczyć, co dzieci zapamiętały z przekazanych treści.

    Pragniemy dodać, że elementem rozpoczynającym i kończącym imprezę była parada misiów przy melodii piosenki pt. „Pluszowy miś”.

    Na koniec przedstawiciele samorządów klasowych odebrali od organizatorów karty z zasadami przeciw przemocy.

    Ze szkolną agresją można walczyć różnymi metodami. Teatrzyk kukiełkowy to jedna z nich. Spontaniczność, radość i zainteresowanie dzieci uczestniczących w imprezie po raz kolejny pokazały, że we współczesnej szkole cele wychowawcze nie mogą być realizowane bez jednoczesnego oddziaływania na sferę emocjonalną. Wychowanek poddany takiemu działaniu zaczyna „dążyć do czegoś”, chce być lepszym, kulturalnym, tolerancyjnym i mądrym uczniem.

Opracowały: Ewa Zielińska i Halina Kolasińska

 

ARTYKUŁY  

ARTYKUŁY