przedstawienie profilaktyczno-interaktywne

 

 

31 STYCZNIA 2007 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczno-interaktywne  przygotowane przez Teatr „Feniks” z Krakowa pod tytułem

Trzy kolory świadomości.

Była to opowieść o młodym chłopcu Kubie, który był bity przez ojca. Jedną z jego przyjaciółek była „Blada” narkomanka zarażona wirusem HIV, wiecznie bez pieniędzy. Kolejną postacią tym razem pozytywną była Kasia dziewczyna chłopca, która chciała pomóc Kubie i nakłaniała go do rozmowy o swoich problemach z psychologiem.

 

Spektakl dotyczył głównych zagrożeń dotykających nieletniej części naszego społeczeństwa, a w szczególności: problemu przemocy w rodzinie i grupie oraz symptomom agresji w stosunkach międzyludzkich.

 

Drugim problemem poruszanym w spektaklu było zagrożenie płynące z łatwości dostępu do używek typu: alkohol i narkotyki. W przedstawieniu poruszany był  także problem zagrożenia zarażenia się wirusem HIV.

 

„Trzy kolory świadomości” to zgodnie z zasadami współczesnej psychologii forma wizualnego uświadomienia młodemu człowiekowi stanów emocjonalnych towarzyszących następującym problemom: bezsilności, agresji i  samotności.

Ważnym aspektem spektaklu było pokazanie i uświadomienie uczniom odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwijanie postawy asertywnej.

 

W części interaktywnej nastąpił swobodny dialog w formie pytań i odpowiedzi. Aktorzy podsumowali przedstawienie oraz podali informacje gdzie należy zgłaszać się aby otrzymać pomoc związaną z wymienionymi podczas spektaklu zagrożeniami.

 

opracowanie: rap

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY