ŚLUBOWANIE KLAS I 2006/2007

 

 

 

    „Drodzy Państwo!

    Drogie Dzieci!

    Stoją w rzędach na tej sali

    Oto Ci uczniowie mali

    Znane są już te postacie

    Chyba wszyscy rozpoznacie?”

    Tymi słowami rozpoczęła się wspaniała uroczystość ŚLUBOWANIA KLAS I, która miała miejsce w dniu 10 października 2006 r. o godz. 1630 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Tuż po godzinie szesnastej Pierwszoklasiści zaczęli zajmować miejsca na Sali. Choć miny mieli nieco przerażone, bardzo dostojnie prezentowali się w swoich odświętnych strojach szkolnych. Otuchy dodawali im wzruszeni Rodzice, którzy przybyli na uroczystość w bardzo licznym gronie.

    Impreza składała się z dwóch części: artystycznej i oficjalnej.

   W części pierwszej, po wspólnie odśpiewanej piosence pt. „Pożegnanie przedszkola”, każda klasa zaprezentowała przygotowaną przez siebie inscenizację, na tle pięknej dekoracji wykonanej przez opiekunki kółka artystycznego „Słowem, pędzlem i muzyką świat opowiadamy”.

Klasa I a - wychowawczyni Bożena Szeląg – „Spotkanie z Panią Jesienią

Klasa I b - wychowawczyni Mirosława Niedziela - „Klasa I się przedstawia

Klasa I c - wychowawczyni Maria Tatara - „Jak zachowujemy się w szkole?

Klasa I d - wychowawczyni Ewa Zielińska – „Jesteśmy już uczniami

    Potem nastąpiła część oficjalna:

    - wprowadzenie pocztu sztandarowego,

    - odśpiewanie hymnu szkolnego,

    - recytacja wiersza T. Bełzy „Kto ty jesteś?”,

    - wyrażenie gotowości do ślubowania radosnym śpiewem piosenki pt. Podajmy sobie ręce",

    - Ślubowanie.

    Pierwszaki z uniesioną dłonią, zgodnym chórem uroczyście przyrzekali:

    Być dobrymi uczniami;

    Być przyjaciółmi zwierząt i roślin;

    Szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, aby było w niej dobrze;

    Być dobrymi kolegami i koleżankami;

    Swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."

    Przed pasowaniem na ucznia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, które nastąpiło z rąk Dyrekcji: Pana Zygmunta Wyroślaka, Pani Bożeny Szwed i Pani Iwony Kucharek, dzieci założyły kolorowe birety przygotowane przez wychowawczynie.

    Po pasowaniu, na dumnych pierwszoklasistów czekała jeszcze jedna niespodzianka – pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

    Na zakończenie uroczystości głos zabrali: dyrektor Zygmunt Wyroślak i z-ca dyrektora Iwona Kucharek, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców Ewa Madejek oraz z-ca burmistrza Lilla Stefanek. Pan Dyrektor wraz z Panią Burmistrz dokonali również symbolicznego obrzędu pasowania Pani Iwony Kucharek na stanowisko wicedyrektora naszej szkoły.

    Życzymy nowej Pani Dyrektor oraz wszystkim Pierwszakom wiele radości i sukcesów.

 

Wychowawczynie klas pierwszych:

Mirosława Niedziela, Bożena Szeląg, Maria Tatara, Ewa Zielińska

 

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY