Świetlica szkolna

 

 

Scenariusz zajęć świetlicowych przeprowadzony w dniu 02.04.2007 r. Temat:

Wielkanocne tradycje na podstawie tekstu pt. „Dwa święta” ks. Jana Twardowskiego.

Prace plastyczne: „Wirujące pisanki”- plastelina, kredki.

Cel zajęć:

- rozszerzenie wiedzy na temat wielkanocnych tradycji i obrzędów;

- integracja wychowanków poprzez  stwarzanie warunków przyjaźni i odpowiedzialności za współ-uczestników zabawy;

- kształcenie umiejętności rozróżniania szerokiej gamy barw i stosowania ich w pracach plastycznych.

Formy pracy:

- formy pracy zespołowej;

- formy pracy indywidualnej;

Zasady wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć świetlicowych:

- dobrowolność uczestnictwa;

- uznanie pozytywnych przeżyć jako wartości, unikanie rywalizacji;

- posługiwanie się różnymi środkami wyrazu;

Metody pedagogiki zabawy:

- metody ułatwiające kontakt;

- metody informacji zwrotnej;

- metody zabawy ruchowej;

Pomoce: podręcznik pt. „Język polski” klasa I; wzory pisanek; plastelina; kredki; materiały z publikacji z Internetu na temat: „Tradycji i obrzędów wielkanocnych”.

Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne:

Rozmowa z dziećmi na temat świąt Wielkanocnych:

- Jakie zbliżają się teraz święta?

- Czym różnią  święta Bożego Narodzenia od świąt Wielkanocnych?

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w tekście pt. „Dwa święta” ks. Jan Twardowskiego.

Rozwinięcie:

1. Omówienie tekstu:

- Jakie są opisane w tym tekście święta ?

- Jakie ze świętami Wielkanocnymi związane są tradycje i obrzędy?

2. Omówienie wielkanocnej symboliki na podstawie tekstu z publikacji z Internetu.

- Co symbolizuje : baranek, jajko, kurczak, zajączek, palma? – na podstawie tekstu z Internetu.

Skoro wiemy co oznaczają te symbole , to zapraszam do zabawy.

3. Zabawa  integracyjna:

Pomniki”- dzieci poruszają się w rytm muzyki i zatrzymują się nieruchomo, gdy muzyka się zatrzyma. Powtarzamy tą zabawę kilka razy. Zapraszam was do stolików i każdy z was otrzyma wzór pisanki.

4. Praca plastyczna dowolną techniką pt. „Wirujące pisanki” - każde dziecko otrzyma wzór pisanki i ozdobi ją .Wykorzystując do tego kredki, plastelinę.

 

Podsumowanie:

- Omówienie prac i wykonanie wystawy.

Bibliografia

  1. Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.

  2. Ferrero B., Historie, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994.

  3. Kofman J. (red.), Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993.

  4. Popławska A., Wybór Nowel, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004.

 

Opracowała mgr Małgorzata Madejek

ŚWIETLICASCENARIUSZE