Świetlica szkolna

 

 

ŚWIETLICASCENARIUSZE

SCENARIUSZE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH NA RZECZ INTEGRACJI UCZNIÓW PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH TEMAT:   

Osoba niepełnosprawna, a nasz świat. „Serce dla przyjaciela” – praca plastyczna z wykorzystaniem kredek i plasteliny.

Cel zajęć:

Formy pracy:

Zasady wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć świetlicowych:

Metody pedagogiki zabawy:

Pomoce: papier szary, mazaki, serca, kredki, plastelina, ilustracje przedstawiające świat.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wstępne:

1) Rozmowa z dziećmi na temat naszego świata

Dzisiaj odkryjemy kim jest człowiek w oczach ludzi.

Rozwinięcie:

1)    Puzzle plakatowe – (praca w grupach). Jesteście podzieleni na 3 grupy i w nich będziecie pracować. Każda grupa otrzyma arkusz papieru szarego z hasłem. Waszym zadaniem jest wyjaśnienie co oznacza hasło za pomocą rysunków.

Hasło: Osoba, niepełnosprawna, a nasz świat.

2)    Analiza prac

Wiemy już, że wszystkie osoby mają swoje miejsce w świecie i nie powinniśmy nikogo odtrącać i odrzucać.

Zapraszam was wszystkich do zabawy.

3)    Zabawa integracyjna

Ludzie do ludzi” – dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba bez pary prowadzi zabawę i podaje komendy np. ręka do ręki; kolano do kolana i brzuszek do brzuszka; czoło do czoła itp. Na hasło „ludzie do ludzi” – każdy uczestnik szuka nowej pary.

Podsumowanie

Każdy z nas powinien patrzeć na serce człowieka, a nie na wygląd. Również powinniśmy akceptować te osoby w naszych środowiskach. Każde dziecko jest ważne i ma prawo do szacunku, uznania oraz powinniśmy w nim widzieć swojego przyjaciela.

Praca plastyczna – „Serce dla przyjaciela” (dzieci otrzymują serca i ozdabiają je. Wykorzystują do tego kredki, plastelinę).

Omówienie prac wykonanych przez dzieci.

Bibliografia

  1. Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.

  2. Ferrero B., Historie, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994.

  3. Kofman J. (red.), Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993.

  4. Popławska A., Wybór Nowel, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004.

 

Opracowała mgr Małgorzata Madejek