Świetlica szkolna

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH NA RZECZ INTEGRACJI UCZNIÓW PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH TEMAT:   

Cierpienie wywołane odmiennością na podstawie opowiadania pt. „Długi, gruby, mały” B. Ferraro.

Cel zajęć:

Formy pracy:

Metody pedagogiki zabawy:

Zasady wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć świetlicowych:

Pomoce: Opowiadanie pt. „Długi, gruby, mały z książki pt. „Historie” Bruno Ferraro; szary papier, mazaki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wstępne:

1)     O czym marzy każdy człowiek?

2)     Co jest źródłem naszych zmartwień i cierpień?

Dzisiaj odkryjemy, że wygląd zewnętrzny nie jest zawsze ważny w naszym życiu.

Rozwinięcie

Opowiadanie pt. „Długi, gruby, mały” z książki pt. „Historie” Bruno Ferraro.

Analiza tekstu

1)     Dlaczego wyśmiewano się z przyjaciół?

2)     Czy w naszym środowisku też zdarzają się drwiny z powodu czyjejś inności?

3)     Czy należy bardzo zwracać uwagę na wygląd zewnętrzny?

4)     Co jest ważne?

Historia potwierdza, że jeśli ktoś nie przejmuje się zbytnio własną innością - zwycięża, a nawet staje się bohaterem.

5)     Czy sadzicie, że jest to możliwe?

6)     Jak ma zareagować ktoś, kto jest wyśmiewany z powodu jakiejś szczególnej cechy?

Zabawa integracyjna: „Lustro” – dzieci ustawiają się parami. Jedno z nich jest lustrem, które powtarza gesty po drugiej osobie. Nauczyciel wydaje polecenia.

    Podsumowanie:

    Burza mózgów: (papier szary, mazaki)

Pytanie: Jaki powinien być idealny wygląd? Dają odpowiedzi i na tej kartce zapisują.

Nie można poddawać się, trzeba umieć wykorzystać własne różnice, zacisnąć zęby i stanąć w szranki z życiem. Można dać dowody odwagi i inicjatywy. Można wypracować sobie uznanie przez innych własnej i słusznej wartości.

Bibliografia

  1. Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.

  2. Ferrero B., Historie, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994.

  3. Kofman J. (red.), Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993.

  4. Popławska A., Wybór Nowel, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004.

 

Opracowała mgr Małgorzata Madejek

ŚWIETLICASCENARIUSZE