AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEDOKUMENTACJAREALIZACJA PROJEKTUBENEFICJENCIKONTAKT

 

 

 

 BENEFICJENCI

 Beneficjentem Projektu pt. „Rozwinąć Skrzydła” jest Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa

Uczestnicy Projektu pt. „Rozwinąć Skrzydła” to 930 uczniów następujących szkół:

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa

WWW http://sp.poniatowa.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Niezabitów nr 46, 24-320 Poniatowa

WWW http://www.spniezabitow.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kowala Druga  nr 29, 24-320 Poniatowa

WWW http://www.spkowala.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Kraczewice Prywatne nr 78, 24-320 Poniatowa

WWW http://www.spkraczewice.republika.pl

 

Szkoła Podstawowa

Poniatowa Kolonia nr 13, 24-320 Poniatowa

WWW http://www.sppkolonia.szkolnastrona.pl

 

Gimnazjum  im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 8,  24-320 Poniatowa

WWW http://www.gim.poniatowa.pl

 

 Dyrektor - Zygmunt Wyroślak

tel.: 81-820-46-24

 e-mail sp@sp.poniatowa.pl

  

  Dyrektor - Ireneusz Radomski

tel.: 81-820-60-06

 e-mail spniezabitow11@wp.pl

 

 Dyrektor - Grażyna Wójcik

tel.: 81-820-10-09

 e-mail kow.2skola@wp.pl

 

 Dyrektor  - Renata Kilian

tel.: 81-820-46-49

 e-mail spkraczewice@wp.pl

  

 Dyrektor - Irena Pruszkowska

tel.: 81-820-36-86

  e-mail pkolonia@wp.pl

 

 Dyrektor - Andrzej Żukowski

tel.: 81-820-46-79

 e-mail gimponiatowa@poczta.onet.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Copyright © 2010 Gmina Poniatowa MGZdsOO   Realizacja: rap