AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEDOKUMENTACJAREALIZACJA PROJEKTUBENEFICJENCIKONTAKT

 

 

 

 REALIZACJA PROJEKTU

 

 

 
 28.06.2011

 Realizacja zadań złożonych we wniosku o dofinansowanie - od 1 marca 2011 rok do 31 maja 2011 roku.

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie

Stan realizacji

1

2

Zadanie 1

(Zarządzanie projektem)

 

W okresie rozliczeniowym prowadzono nadzór nad prawidłową realizacją projektu, rachunkowość, dokumentację projektu, sporządzono wniosek o płatność oraz monitorowano projekt. Wypłacono wynagrodzenie dla kadry zarządzającej i za aktualizację strony internetowej.

Zadanie 2

(Zajęcia językowe „Moja Europa”)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 699 godz. zajęć. Prowadzono nadzór nad realizacją zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 3

(Zajęcia komputerowe ECDL)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 356 godz. zajęć. Prowadzono nadzór nad realizacją zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 4

(Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Będę inżynierem”)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 597 godz. w tym  12 z fizyki, 14 z chemii, 12 z biologii, 4 z geografii, 122 z przyrody, 433 z  matematyki. Do nauki wykorzystywano pomoc zakupione za środków projektu: tablice interaktywne, rzutniki, makietę DNA, mikroskop cyfrowy i inne pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 5

(Rozwój własnych zainteresowań)

W ramach powstałych kół zainteresowań odbyło się 506 godz. W ramach koła pływackiego instruktor na basenie przeprowadził 88 godzin zajęć. Do  zajęć z uczestnikami projektu wykorzystywano zakupione wcześniej aparaty fotograficzne, kamery video, pianino elektroniczne oraz oprogramowanie do tego sprzętu.  Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli. Dla 315 uczestników projektu zorganizowano 2 dniowy wyjazd do Warszawy. Uczniowie zwiedzili m.in. Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac w Wilanowie. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 6

(Szkolny Ośrodek Kariery)

W okresie rozliczeniowym zajęcia z psychologiem, logopedą, doradcą zawodowym oraz nauczycielem gimnastyki korekcyjnej odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych na potrzeby Szkolnego Ośrodka Kariery. Zajęcia prowadzone były w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne dla psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Szkolnym Ośrodku Kariery. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu.

 

 18.03.2011

 Realizacja zadań złożonych we wniosku o dofinansowanie - od 1 grudnia 2010 rok do 28 lutego 2011 roku.

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie

Stan realizacji

1

2

Zadanie 1

(Zarządzanie projektem)

 

W okresie rozliczeniowym prowadzono nadzór nad prawidłową realizacją projektu, rachunkowość, dokumentację projektu, sporządzono wniosek o płatność oraz monitorowano projekt. Wypłacono wynagrodzenie dla kadry zarządzającej i za aktualizację strony internetowej. Dokupiono ulotek do promocji projektu.

Zadanie 2

(Zajęcia językowe „Moja Europa”)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 713 godz. zajęć. Prowadzono nadzór nad realizacją zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 3

(Zajęcia komputerowe ECDL)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 494 godz. zajęć. Prowadzono nadzór nad realizacją zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 4

(Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Będę inżynierem”)

W okresie rozliczeniowym odbyło się 757 godz. w tym  46 z fizyki, 36 z chemii, 40 z biologii, 46 z geografii, 125 z przyrody, 464 z matematyki. Do nauki wykorzystywano pomoc zakupione za środków projektu: tablice interaktywne, rzutniki, makietę DNA, mikroskop cyfrowy i inne pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 5

(Rozwój własnych zainteresowań)

W ramach powstałych kół zainteresowań odbyło się647 godz. W ramach koła pływackiego instruktor na basenie przeprowadził 88 godzin zajęć. Do  zajęć z uczestnikami projektu wykorzystywano zakupione wcześniej aparaty fotograficzne, kamery video, pianino elektroniczne oraz oprogramowanie do tego sprzętu. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 6

(Szkolny Ośrodek Kariery)

W okresie rozliczeniowym zajęcia z psychologiem, logopedą, doradcą zawodowym oraz nauczycielem gimnastyki korekcyjnej odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych na potrzeby Szkolnego Ośrodka Kariery. Zajęcia prowadzone były w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne dla psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Szkolnym Ośrodku Kariery. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu.

 

 10.12.2010

Realizacja zadań złożonych we wniosku o dofinansowanie - stan na 30 listopada 2010

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie

Stan realizacji

1

2

Zadanie 1

(Zarządzanie projektem)

 

W okresie rozliczeniowym zatrudniono kadrę zarządzającą projektem. Na stanowisku koordynatora projektu zatrudniono Panią Jadwigę Kamelę. Prowadzono działania promujące polegające na informowaniu mieszkańców o realizacji projektu. Ponadto w ramach promocji opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne, plakaty, naklejki oraz wykonano tablice do oznaczenia budynków szkół biorących udział w projekcie oraz zakupiono tabliczki do oznaczania sal lekcyjnych. Na meblach i pomocach dydaktycznych znajdują się naklejki informujące o dofinansowaniu zakupu z EFS. Korespondencja związana z projektem zawiera logo instytucji współfinansującej projekt. Opracowano stronę internetową projektu www.sp.poniatowa.pl/rs, ukazał się artykuł o projekcie w prasie lokalnej – „Przegląd Regionalny” nr 2-3 2010. Wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Zadanie 2

(Zajęcia językowe „Moja Europa”)

Na prowadzenie zajęć językowych przeprowadzono przetarg nieograniczony w ramach, którego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację tych zajęć. Ze względu na procedury przetargowe zajęcia zaczęły się od miesiąca października. W okresie rozliczeniowym odbyło się 323 godz. Zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 3

(Zajęcia komputerowe ECDL)

Na prowadzenie zajęć komputerowych przeprowadzono przetarg nieograniczony w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację tych zajęć. Ze względu na procedury przetargowe zajęcia zaczęły się od miesiąca listopada. W okresie rozliczeniowym odbyło się 101 godz. zajęć. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 4

(Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Będę inżynierem”)

Do prowadzenia zajęć zatrudniono nauczycieli na podstawie umowy zlecenia. W okresie rozliczeniowym odbyło się 580 godzin w tym 22 z fizyki, 30 z chemii, 28 z biologii, 30 z geografii, 124 z przyrody, 346 z matematyki. Nauka wspomagana jest nowoczesna techniką. Zakupiono tablice interaktywne, rzutniki, makietę DNA, mikroskop cyfrowy i inne pomoce dydaktyczne zaplanowane w budżecie projektu. W miesiącu październiku odbył się jednodniowy wyjazd edukacyjny do Lublina na pokazy fizyczne na UMCS. Z wyjazdu skorzystało 450 uczniów.  Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 5

(Rozwój własnych zainteresowań)

Do prowadzenia zajęć zatrudniono nauczycieli na podstawie umowy zlecenia. Powstały następujące koła: dziennikarskie, teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, taneczne, sportowe, informatyczne, polonistyczne i matematyczno-przyrodnicze. Dodatkowo powstało koło pływackie w ramach którego, instruktor na basenie przeprowadził 80 godz. Zajęć. W ramach pozostałych kół zainteresowań odbyło się 469 godzin. Zakupiono aparaty fotograficzne, kamery wideo, pianino elektroniczne oraz oprogramowanie do tego sprzętu. Organizowano dowozy uczniów na zajęcia.

Zadanie 6

(Szkolny Ośrodek Kariery)

W szkołach biorących udział w projekcie dostosowano pomieszczenia pod Szkolne Ośrodki Kariery. Przeprowadzono remonty tych pomieszczeń, urządzono oraz zakupiono zaplanowany sprzęt i wyposażenie. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla psychologa i logopedy. Zajęcia z psychologiem rozpoczęły się we wrześniu, z logopedą w październiku. Zajęcia z doradcą zawodowym i nauczycielem gimnastyki korekcyjnej rozpoczęły się w listopadzie.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Copyright © 2010 Gmina Poniatowa MGZdsOO   Realizacja: rap