Bądźmy grzeczni dla każdego a nie znajdziemy niegrzecznego. P. Legowicz

 

SCENARIUSZE

"Z ŻYCIA KLASY"

scenariusz podsumowujący pracę dzieci w I semestrze nauki

w klasie II

 

 

Jest to „sprawozdawczo-muzyczny program telewizyjny" składający się z dwóch części pt. "Informacje" i „Prezentacje".

Cele:

Uczeń:

• potrafi tworzyć teksty użytkowe,

• podejmuje próby wspierania własnej prezentacji postawą ciała,

• operuje głosem adekwatnie do wymagań zadania i sytuacji przekazu,

• rozwija umiejętności radzenia sobie z tremą,

• nabywa przekonanie, że funkcjonowanie każdej grupy społecznej jest oparte na współpracy.

Metody:

inscenizacja, recytacja, śpiew, wspólna zabawa

Formy:

grupowa, zróżnicowana, indywidualna, zbiorowa

Środki: ekran wykonany ze steropianu, bałwanki „wypychanki", prace dzieci

Na frontowej ścianie klasy jest umieszczona dekoracja. Jest to wystawa prac plastycznych. Przed nią znajduj e się duży ekran telewizyjny wykonany również przez dzieci. Występujący uczniowie ubrani są w stroje galowe. Siedzą w ławeczkach, a następnie kolejno jako sprawozdawcy klasowi podchodzą do "szklanego okienka" i wypowiadają swoje role.

Przebieg uroczystości

UCZEŃ I

Uwaga, uwaga

Tu służba sprawozdawcza klasy II.

Przekazujemy wiadomości z życia naszej klasy

Witamy serdecznie rodziców oraz wszystkich uczniów na półrocznej wywiadówce.

UCZEŃ II

Pragniemy opowiedzieć jak spędziliśmy czas, czym się zajmowaliśmy

w I półroczu?

Jak uczyliśmy się?

Jakie mamy osiągnięcia w sporcie?

Jakie prace plastyczne wykonywaliśmy?

W jakich imprezach braliśmy udział?

uczeń III

W roku szkolnym 2002/2003 przystąpiliśmy z wielkim zapałem do nauki.
Pomagaliśmy sobie wzajemnie w trudnych szkolnych chwilach.

UCZEŃ IV

Musimy się pochwalić, że obecnie płynniej czytamy niż w ubiegłym roku.
Dzięki temu przeczytaliśmy więcej książek.

UCZEŃ V

Uczniowie, którzy przeczytali najwięcej książek to.
Na wyróżnienie zasługują również.............

UCZEŃ VI

Umiemy już lepiej samodzielnie układać zdania. Często „malujemy słowem".Nasze opisy są bogatsze pod względem treści i form językowych. Chcieliśmy się pochwalić samodzielnie przez nas układanymi opisami sikorki. Kolejno opisy czytaj ą wybrani uczniowie - uczeń VII, VIII, IX, X.

UCZEŃ XI
Jeśli zaś chodzi o prowadzenie zeszytów to na wyróżnieniezasługują..........

Zeszyty tych dzieci są bardzo estetyczne. Kształtne literki, podkreślone tematy, staranne rysunki. Jest również w klasie liczna grupa dzieci, która pamięta o prawidłowym kształcie liter, ale nie zawsze zwraca uwagę na stronę estetyczną notatek.

UCZEŃ XII
A matematyka to szkolna łamigłówka różnych gier i rozwiązań.
Tabliczkę mnożenia i różne działania ćwiczymy rozwiązując zadania,
krzyżówki, szarady.

UCZEŃ XIII

Najlepsi uczniowie z matematyki to "głowy komputerowe". Tak ich często określamy. Są to .........

Wyżej wymienione osoby nie tylko wspaniale liczą tzn. dodają! odejmują, mnożą i dzielą, ale również bardzo często podejmuj ą udane próby rozwiązywania oraz tworzenia coraz trudniejszych problemów matematycznych.
Dodatkowo na wyróżnienie zasługują również osoby takie jak............

Uczniowie Ci podjęli wielki trud pokonywania przeszkód w uczeniu się matematyki. Ich wielkie starania i chęci przynoszą coraz większe efekty.

UCZEŃ XIV

Dbamy też o swoje zdrowie. Dużo radości dostarczają nam lekcje wychowania fizycznego. W klasie mamy wspaniałą grupę pływaków. Są to......

UCZEŃ XV

Chcielibyśmy się pochwalić dyplomami naszych koleżanek i kolegów. Są to wyróżnienia za zdobycie różnych miejsc w zawodach pływackich.
Chcemy także pokazać dyplomy uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach Klubu Tańca GRAWiTAN.

UCZEŃ XVI
Sala w której się uczymy jest naszym drugim domem. Staramy się żeby było w niej czysto i przyjemnie. Wykonaliśmy różne prace techniczne i zorganizowaliśmy wiele wystaw prac plastycznych.

UCZEŃ XVII

Rajem wyobraźni i pomysłowości były zajęcia plastyczne. Inwencja twórcza czyniła cuda. Proszę popatrzeć na nasze prace. Wszystkie one są bardzo oryginalne. Są pełne czaru i uroku. Cieszą oczy. Malowaliśmy elementy i motywy przyrodnicze, postacie ludzkie, elementy z najbliższego otoczenia. Realizując te różne tematy odnosiliśmy wielką radość ze spotkania z kolorowym światem. Światem naszych ulubionych barw i naszej wyobraźni.

UCZEŃ XVIII

W zajęciach plastycznych wyróżniali się następujący uczniowie

UCZEŃ XIX

Na uwagę zasługuj ą również dwa inne wydarzenia w naszej klasie. Są to: Mikołajki Klasowa Wigilia.

UCZEŃ XX


Odwiedziny Mikołaja jak co roku był przez nas bardzo oczekiwane. Święty
Mikołaj podobnie jak w roku ubiegłym nie zawiódł nas. Przygotował paczki pełne słodyczy oraz zabawki. Dla dziewczynek były małe laleczki, zaś dla chłopców samochodziki. Prezenty bardzo nam się podobały. Mamy nadzieję, że tak jak obiecał, zawita on również do nas w klasie III.

UCZEŃ XXI

Stałym zwyczajem w naszej klasie jest składanie sobie świątecznych życzeń. W tym roku nasza Klasowa Wigilia miała wyjątkową oprawę.

Był duży stół nakryty białym obrusem, pod nim siano. Na stole opłatek. Nie zabrakło również potraw takich jak śledzie, makowiec. Uzupełnienie stanowiły owoce, orzechy i słodycze.


UCZEŃ XXII

Palące się świece oraz śpiewane kolędy stworzyły świąteczny nastrój, który będziemy na pewno bardzo długo pamiętać. Gościem honorowym przy naszym stole była pani dyrektor mgr Teresa Grądziel.

UCZEŃ XXIII

Braliśmy też udział w imprezach na terenie naszego miasta. Przedstawialiśmy przygotowane kolędy w Ośrodku Kultury na imprezie zorganizowanej dla kombatantów.

Uczestniczyliśmy także w koncercie kolęd i pastorałek w kinie „Czyn" w IX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

UCZEŃ XXIV

Przyrzekamy rodzicom, że będziemy starali się dalej dobrze uczyć, by być dobrymi i zgodnymi kolegami, aby godnie reprezentować naszą klasę na terenie Szkoły Podstawowej!.

Po zakończeniu części informacyjnej programu, uczniowie kłaniają się i zapraszają do obejrzenia występów muzycznych p.t. „Prezentacje"

 

Opracowała Halina Kolasińska

 

autor © 2004 rap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor © 2004 rap