SCENARIUSZE

 

Scenariusz imprezy klasowej dla rodziców

 

„MAMA, MAMUSIA, MATKA"

Cele:

Uczeń:

• potrafi wyrażać emocje, własne uczucia,

• chętnie podejmuje zadania o charakterze otwartym,

• szuka rozwiązań lepszych, nowych i oryginalnych,

• rozwija swoją wrażliwość na piękno,

• potrafi pracować w grupie i tolerować często sprzeczne pomysły grupy,

• integracja rodziców i zespołu klasowego.

Metody:

śpiew, recytacja, wspólna zabawa

Formy:

indywidualna, zbiorowa

Środki:

Papierowe tulipany, dużo kolorowych balonów z uśmiechniętymi buziami
dzieci, serweta, serwetki, napoje, ciastka, szare arkusze przedstawiające namalowane mamy podczas różnych zajęć domowych

DZIEŃ MATKI - scenariusz imprezy przeprowadzonej w klasie III.

Dekoracja - olbrzymi kosz na którym przypięte są kwiaty z serduszkiem, w którym znajduje się wiersz. Dzieci stoją w dwóch rzędach w półkolu. Stoliki odświętnie nakryte.
Dwie dziewczynki w kelnerskich fartuszkach przed imprezą roznoszą kawę i herbatę.

1. Piosenka „Życzenia"

2. Wstęp uczniowie kolejno czytają

• W maju, kiedy rozkwitają bzy i tulipany, a śpiew ptaków

przypomina, że to już wiosna -jest w polskim kalendarzu dzień poświęcony najdroższej osobie na świecie - Mamie. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób okazujemy swoim Mamom wdzięczność i szacunek za trud wychowania, za opiekę i poświęcenie, ale przede wszystkim za to, że dała nam największy skarb - życie.

• 26 maja - to najpiękniejszy dzień w roku. Zaczęto go obchodzić w Stanach Zjednoczonych. W Europie dzień poświęcony Matce pierwsza wprowadziła u siebie Austria. W jej ślady poszły inne kraje. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Mamy w roku 1923 w Krakowie. Dzień ten ustalono o to, aby przynajmniej raz w roku wszyscy uprzytomnili sobie, jak ważna
jest rola mam w społeczeństwie.

• Słowo „mama" jest jednym z pierwszych słów, które wypowiada małe dziecko. To mama od początku życia dziecka pozostaje z nim w bliskiej więzi fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Ona tworzy ciepłą atmosferę domową, wypełnia podstawowe obowiązki domowe, zaspokaja potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby biologiczne, potrzebę
bezpieczeństwa i miłości.

3. Piosenka pt. „Mama jak dobra wróżka".

4. Odczytanie przez poszczególnych uczniów tekstu Lucyny Szubel
„Mama, Mamusia, Matka"

• Od pierwszego spojrzenia, od pierwszej chwili, gdy ramieniem otoczy maleńką ludzką istotę, deklaruje jej swój ą miłość i wierność. I nic nie zmieniaj ą lata. Ból dziecka jest jej bólem. Niepokój dziecka jest jej niepokojem. Niepowodzenia dziecka są jej klęską. Ona jest na dobre i na złe. Nie zawodzi nawet wtedy, gdy zawiodą wszystkie pokładane w dziecku nadzieje. Nie wystawia rachunku za nieprzespane noce. Ona chroni, czuwa, jest.

5. Odczytanie prac uczniów przygotowanych na zajęciach „za co
kocham swoją mamę?"

• Mama wychowuje dzieci. Pierze, gotuje, sprząta... Jest całkiem zwyczajna. Kim by jednak nie była, mama jest zawsze wyjątkowa! Mówimy o niej z uśmiechem i czułością, a ciepłe słowa same cisną się na usta.

6. Odczytanie aforyzmów o matkach przygotowanych przez uczniów

• Dobra matka więcej nauczy niż stu nauczycieli.

• Jakie matki, takie dziatki.

• Drugiej matki nie znajdziesz.

• Matka miła choćby biła.

• Dla każdej matki miłe jej dziatki.

• Do ludzi po rozum do matki po serce.

• Serce matki to ogromna głębina, na dnie której zawsze
znajdziesz przebaczenie. Itd.

7. Uczeń czyta:

,, Ja może kiedyś wiersz napiszę, wiersz najpiękniejszy i najprostszy... właśnie tymi słowami poety Jana Koprowskiego chcielibyśmy rozpocząć kolejną część naszego programu. Pragniemy wszystkim tu obecnym Mamom zadedykować wiersze ułożone właśnie przez nas o Was i dla Was."

• Recytacja wierszy ułożonych przez dzieci.

8. Piosenka ,.W zieleni łąka majowa".

9. Odczytanie życzeń ułożonych na zajęciach (chóralne czytanie)

10. Piosenka „Niosę Ci kosz pełen kwiatów".

Na słowach pierwszego refrenu pierwszy rząd uczniów idzie do mam wręczając kwiaty, a na drugim refrenie odwrotnie.

(Propozycja: Na słowach wierszy, aforyzmów, odpowiedzi na  w/w pytanie można włączyć delikatny podkład muzyczny.)

II część - KONKURSY bawmy się razem wg pomysłów uczniów i nauczyciela. Proponuję aby nagrodami dla mam były kwiaty, którewcześniej przypięte były do kosza i stanowiły dekorację.

ZAKOŃCZENIE. - odśpiewanie ..Sto lat" oraz odczytanie i wręczenie przez wychowawcę tekstu „Przepis na dobrą Mamę"

 

Autor scenariuszu: Ewa Zielińska i Halina Kolasińska

 

autor  © 2004 rap