Bądźmy grzeczni dla każdego a nie znajdziemy niegrzecznego. P. Legowicz

 

SCENARIUSZETemat: Sałatka dla taty, brata, cioci i dziadka

Cele ćwiczeń

Uczeń:

— rozpoznaje i nazywa grupy produktów żywnościowych,

— posiada wiedze na temat przygotowania zdrowych posiłków,

— zna zagrożenia związane z chorobą brudnych rąk,

— umie bezpiecznie posługiwać się nożem,

— zna zasady kulturalnego spożywania posiłków,

— rozumie konieczność poszerzania wiadomości o zdrowym stylu życia,

— przestrzega przyjęte zasady współpracy w grupie.

Pomoce: przepisy sałatek, warzywa, owoce, przyprawy, noże, deseczki,
widelce, talerzyki, obrusy, opakowania i etykiety z produktów żywnościowych

Plan zajęć

Integracja grupy, poprzez utworzenie kręgu i wzajemne podanie rąk, lekki uścisk — puszczenie iskierki.

1. Rozmowa wprowadzająca

— wyjaśnienie pojęcia witaminy,

— analiza „piramidy zdrowego żywienia"

2. Tworzenie piramidy — praca w grupach

Składanie piramidy (puzzli) — dorysowywanie brakującej grupy

produktów.

 

3. Rozważania dziecięce

• Jak sądzisz, których produktów powinieneś jeść najwięcej i dlaczego?
(prawidłowy rozwój kości, zdrowe zęby)
Co to znaczy zdrowa żywność?.

• Odczytywanie składników i przyniesionych opakowań, etykiet.

• Jakie opakowania sprzyjają ochronie środowiska? (segregacja śmieci)

4. Zabawa „Dywanik pomysłów"

W jakiej formie możemy spożywać warzywa i owoce? — wytwarzanie
pomysłów.

5. Zabawa „Ja robię tak i Ty rób tak" — naśladowanie prawidłowych
czynności przy sporządzaniu sałatek.

• mycie rąk

• zakładanie fartuszka i chusteczki

• przygotowywanie stanowisk pracy

• trzymanie noża, obieranie, krojenie

Podkreślenie wagi higieny w życiu człowieka oraz umiejętności

bezpiecznego posługiwania się narzędziami.

6. Podział klasy na grupy, losowanie przepisów, przygotowanie stanowisk pracy.

7. Praca w grupach (słuchanie kasety z muzyką relaksacyjną „Jesień").

• sporządzanie sałatek (każda grupa inną)

• „ocena" prac (estetyka wykonania)

8. Sprzątanie stanowisk — mycie naczyń, starcie ławek, nakrycie stołów.

9. Degustacja (kultura spożywania posiłków).

10. Burza mózgów

„W jaki sposób możemy wykorzystać zebrane przepisy?

— wydać książkę kucharską pt. „Przepisy naszych mam".

11. Zajęcia w pracowni komputerowej

— przepisywanie, drukowanie, kserowanie

12. Zabawa w skojarzenia

Książka kucharska to
np. ................................. pomoc

................................. zbiór wielu przepisów

................................. prezent

................................. nauka

13. Podjęcie wspólnej decyzji, że opracowana książka będzie znakomitym
prezentem dla mam podczas uroczystości klasowej z okazji Dnia Matki.

14. Opracowanie szaty graficznej książki.

15. Podsumowanie zajęć

Co Warn się najbardziej podobało na zajęciach i dlaczego?
Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach?

16. Pożegnanie

Zabawa „Ludzie do ludzi". Dzieci dobierają się parami i żegnają zgodnie z poleceniem nauczyciela.
Np. ramię do ramienia
      dłoń do dłoni

 

Opracowała Halina Kolasińska

 

autor  © 2004 rap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor © 2004 rap