Bądźmy grzeczni dla każdego a nie znajdziemy niegrzecznego. P. Legowicz

 

SCENARIUSZE

TEMAT: „PODWODNY ŚWIAT- możliwości dokonywania różnych kombinacji z wykorzystaniem urządzeń technicznych.

 odkrywanie nowego oblicza nowoczesnych urządzeń technicznych dla uzyskania zamierzonych efektów plastycznych.

CELE ZAJĘĆ:

Po zakończeniu zajęć uczeń:

1. Umie wzbogacić, uatrakcyjnić działalność plastyczną poprzez wykorzystanie różnych urządzeń.

2. Potrafi malować na komputerze.

3. Rozumie sens i logikę przemyślanego komponowania.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAJĘĆ

• zajęcia odbywają się w klasie i pracowni komputerowej

CZAS REALIZACJI - 90 min.

FORMY PRACY - grupowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: albumy, atlasy, aparat cyfrowy, komputer

MATERIAŁY I NARZĘDZIA: zdjęcia, gazety, papier kolorowy, klej

POJĘCIA Z ZAKRESU SZTUK PLASTYCZNYCH

• doświadczenie możliwości technicznych i wyrazowych różnych materiałów i urządzeń

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Planując pracę kółka plastycznego zaplanowałam realizację wyżej wymienionego zadania. Ujęłam go w moim programie „Pędzlem świat opowiadamy".

Kolejność realizacji tematu „Podwodny świat":

1. Na zajęcia przynosimy wcześniej przygotowane materiały:

• muszle

• niebieskie kartony

• kolorowy papier i gazety oraz klej

• fotograficzny aparat cyfrowy

2. Dzielimy dzieci na grupy.

3. Każde dziecko w grupie dostaje niebieski karton.

4. Układamy kompozycję dna morskiego z muszli. Na środku sali stoi pojemnik. W nim znajduje się zbiór wakacyjnych skarbów. Są to różnego kształtu muszle. Dzieci kolejno podchodzą, wybierają muszle i na kartonach próbują układać kompozycje. Nie sposób opisać i pokazać wszystkich możliwych układów.
Dlatego każda z grup zadecydowała o wyborze jednego układu.

5. Aparatem cyfrowym wykonałam zdjęcia wybranym kompozycjom.

6. Następnie udaliśmy się do pracowni komputerowej.

Zdjęcia z aparatu przeniosłam na twardy dysk komputera i poddałam obróbce programem Microsoft Photo Editor, a następnie wydrukowałam.

7. Powrót do klasy.

8. Drugi, główny etap tej pracy to oglądanie atlasów, albumów przedstawiających świat ryb.
Zwracam uwagę na wielość gatunków, kształtów i barw.

9. W grupach wycinamy z kolorowego papieru i kolorowych gazet kształty ryb i naklejamy je na zdjęcia.

Myślę, że ryby wykonane innymi technikami np. wydzieranką, składaniem
papieru (origami), wycinanką z kolorowej folii i materiałów tekstylnych również świetnie by się prezentowały na tle wykonanych zdjęć.

Autor scenariusza: Halina Kolasińska

 

autor  © 2004 rap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor © 2004 rap