REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 HISTORIA INTERNETU, POJĘCIA I AKRONIMY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 INTERNET NA ŚWIECIE

Początki Internetu sięgają drugiej połowy lat 60-tych, kiedy to agencja ARPA (Advenced Research Projects Agency) Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych rozpoczęła finansowanie projektu budowy sieci komputerowej odpornej na atak atomowy. Opracowano wtedy zbiór zasad dotyczących sposobu przesyłania danych pomiędzy komputerami, zwany protokołem IP. Pierwsza sieć bazująca na tym projekcie składała się z 4 komputerów. Z czasem ARPA zainicjowała programy badawcze, wspierane merytorycznie przez kilka silnych ośrodków akademickich, oparte o filozofię sieci pakietowej, a dotyczące łączności radiowej i satelitarnej. W 1973 roku rozpoczęto prace nad połączeniem różnych sieci pakietowych, co zostało określone mianem internetingu.

 DZIEJE POLSKIEGO INTERNETU

Do 1989 roku Polska jako kraj bloku komunistycznego objęta była restrykcjami technologicznymi pod nazwa COCOM. Przemiany ustrojowe zintensyfikowały starania o przyłączenie Polski do światowej sieci informatycznej. W maju 1991 roku rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołał Zespół Koordynacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzięki funduszom z Komitetu Badań Naukowych stworzona została sieć szkieletowa IP, która we wrześniu 1991 połączono przez Kopenhagę, do sieci europejskiej, a w grudniu tegoż roku do sieci w USA.

 WWW (World Wide Web) - światowa pajęczyna

 E-MAIL - jedna z podstawowych usług sieciowych pozwalająca na przesyłanie przesyłek elektronicznych do użytkowników posiadających własne skrzynki pocztowe

 GRUPY DYSKUSYJNE - dyskusje na różne tematy przechowywane na osobnych serwerach

 AWATAR - wirtualna postać reprezentująca prawdziwa osobę

 AKRONIM - skrót utworzony z pierwszych liter często używanego wyrażenia bądź zdania

 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE AKRONIMY:
W wymowie angielskiej litery, od których akronim pochodzi, zostały napisane wielkimi literami.

 A/S/L - Age/Sex/Location - Wiek, płeć i adres
 AFAICR - As Far As I Can Recall - O ile sobie przypominam
 AFAICT - As Far As I Can Tell - O ile mogę powiedzieć
 AFAIK - As Far As I Know - O ile wiem (z tego, co wiem)
 AFAIR - As Far As I Remember - O ile dobrze pamiętam
 AFK - Away From Keyboard - Z dala od klawiatury
 AIUI - As I Understand It - Na ile to rozumiem
 AKA - Also Know As - Znane także jako
 ASAP - As Soon As Posiible - Tak szybko, jak tylko to możliwe
 AWGTHTGTTA - Are We Going To Have To Go Through This Again? - Czy znowu musimy to przechodzić?
 B4N - Bye For Now - Do zobaczenia, na razie
 BBL - Be Back Later - Wracam później
 BD - Big Deal - Wielka mi rzecz
 BFN - Bye For Now - Do zobaczenia, na razie
 BOHICA - Bend Over Here It Comes Again - Przychyl się, znowu idzie
 BRB - Be Right Back - Zaraz wracam
 BTW - By The Way - A tak w ogóle
 CU - See You - Do zobaczenia
 CUL - See You Later - Do zobaczenia
 CUL8R - See You Later - Do zobaczenia
 CYA - See You - Do zobaczenia
 DGNED - De Gustibus Non Est Disputandum - O gustach się nie dyskutuje
 EOD - End Of Discussion - Koniec dyskusji (na dany ten temat)
 EOT - End Of Thread - Koniec wątku (ze strony piszącego)
 EOT - End Of Transmission - Koniec dyskusji
 EOT - End Of Topic - Koniec tematu (ze strony piszącego)
 ETLA - Extended Three Letter Acronym - Rozszerzony trzyliterowy skrót
 F2F - Face To Face - Sam na sam
 FAQ - Frequently Asked Question - Często zadawane pytanie
 FAQ - Frequently Answered Questions - Odpowiedzi na często zadawane pytania
 FB - Furrowed Brow - Zmarszczone brwi
 FITB - Fill In The Blanks - Wypełnij puste miejsca
 FRO - F... Right Off - Spadaj stąd
 FWIW - For What Its Worth - Na ile to jest tego warte
 FYA - For Your Amusement - Aby cię ucieszyć
 FYE - For Your Entertainment - Aby cię ucieszyć
 FYEO - For Your Eyes Only - Tylko do twojego wglądu
 FYI - For Your Information - Dla twojej informacji
 G - Grin - Uśmiech
 GA - Go Ahead - No, dalej
 GAMMD - Go Ahead, Make My Day - No, dalej, pokaż mi co potrafisz
 GD&R - Grinning, Ducking And Running - Uśmiech, unik i ucieczka
 GDM8 - G'day Mate - Miłego dnia
 GIGO - Garbage In Garbage Out - Śmiecie na wejściu, śmiecie na wyjściu
 GOK - God Only Knows - Bóg jeden raczy to wiedzieć
 GR8 - Great - Super
 GRD - Grinning, Running And Ducking - Smieję się, zwiewam i robię uniki
 H - Hug - Uściski
 HB - Hug, Back - Uściski, wzajemnie
 HHOJ - Ha Ha, Only Joking - Ha ha, to był żart
 HHOK - Ha Ha, Only Kidding - Ha ha, to był żart
 HHOS - Ha Ha, Only Serious - Ha ha, to było na poważnie
 HIWTH - Hate It When That Happens - Nie cierpię jak to się dzieje
 HTH - Hope That Helps - Mam nadzieję że to pomoże
 IAE - In Any Event - W każdym razie
 IC - I See - Aha, widzę
 ICOCBW - I Could Of Course Be Wrong - Mogę się oczywiście mylić
 IIRC - If I Recall Correctly - Jeśli dobrze sobie przypominam
 IME - In My Experience - W moich doświadczeniach
 IMHO - In My Humble Opinion - Moim skromnym zdaniem
 IMNSHO - In My Not So Humble Opinion - Moim nieskromnym zdaniem
 IMO - In My Opinion - Moim zdaniem
 IMVHO - In My Very Humble Opinion - Moim bardzo skromnym zdaniem
 IOW - In Other Words - Innymi słowy
 IRL - In Real Life - W mitycznym świecie, gdzie nie ma komputerów
 IWBNI - It Would Be Nice If... - Byłoby miło gdyby...
 IYKWIM - If You Know What I Mean - Jeśli wiesz co mam na myśli
 IYKWIMAITYD - If You Know What I Mean, And I Think You Do - Jeśli wiesz co mam na myśli, a  wydaje mi się ze wiesz
 IYSWIM - If You See What I Mean - Jeśli rozumiesz, o co mi chodzi
 J/K - Just Kidding - To tylko żart
 JONCL - Jumping Onto Neighbour's Car Laughing - Skacząc ze śmiechu po samochodzie sąsiada
 K - Kiss - Cmok, buziaczek
 KB - Kiss, Back - Cmok, wzajemnie
 KHYF - Know How You Feel - Wiem co czujesz
 KISS - Keep It Simple, Stupid - Niech to będzie proste
 KOTC - Kiss On The Cheek - Cmok w policzek
 L8R - Later - Do zobaczenia później
 LAB&TYD - Life iS A Bitch & Then You Die - Lajf is brutal and full of zasadzkas
 LMAO - Laughing My Ass Off - Śmiejąc się do rozpuchu
 LOL - Laughs Out Loud - Śmiejąc się głośno
 LOL - Lots Of Love - Gorące pozdrowienia
 LOLAK - Lots Of Love, And Kisses - Gorące pozdrowienia, i ucałowania
 MMF - Make Money Fast - Szybki zarobek
 MOF - Male Or Female - Facet czy kobieta?
 MORF - Male Or Female - Facet czy kobieta?
 MSIE - Microsoft Internet Explorer - przeglądarka, zwana też popularnie MiSIEm.
 MYOB - Mind Your Own Business - Pilnuj swoich spraw
 NP - No Problem - Nie ma sprawy
 NRN - No Reply Necessary - Nie potrzeba odpowiedzi
 NTG - Not This Group - Nie ta grupa
 NTYMI - Now That You Mention It - Skoro już o tym wspominasz
 OIC - Oh I See - Aha, widzę
 OK - "Oll Korrect" - Wszystko w porządku
 OOTQ - Out Of The Question - Nie ma mowy
 OTOH - On The Other Hand... - Z drugiej strony...
 P? - Beg Your Pardon? - Słucham?
 PBT - Pay Back Time - Czas zapłaty
 PITA - Pain In The Ass - Uciążliwe
 POETS - Piss Of Early Tomorrows Saturday - Odczep się, jutro sobota
 RE - Hi Again - Witam znowu
 RE'S - Hi Again - Witam znowu
 REHI - Hi Again - Witam znowu
 ROTFL - Roll On The Floor Laughing - Tarzając się po podłodze ze śmiechu
 ROTFLMAO - Roll On The Floor Laughing, My Ass Off - Tarzając się po podłodze ze śmiechu
 RTFA - Read The Friggling/Fascinating Archive - Poczytaj sobie archiwa
 RTFAQ - Read The FAQ - Przeczytaj "FAQ"
 RTFG - Read The Friggling/Fascinating Group - Poczytaj sobie grupę
 RTFT - Read The Friggling/Fascinating Thread - Poczytaj sobie cały ten wątek
 RTM - Read The Manual - Przeczytaj instrukcję
 S - Smile - Uśmiech
 S2S - Skin To Skin - Sam na sam
 SB - Smile, Back - Uśmiech, nawzajem
 SHIT - Sure Happy It's Thursday - Na szczęście jest czwartek
 SO - Significant Other - Połowica
 SOHF - Sense Of Humor Failure - Popsuło się poczucie humoru
 SOL - Sooner Or Later - Prędzej czy później
 SOS - Same Old S*** - To samo co zawsze
 SOSDD - Same Old S***, Different Day - To samo co zawsze, tylko inny dzień
 SPAM - Stupid Persons' Advertisement - Głupie ogłoszenie
 SUP - what'S UP - Jak leci?
 SYL - See You Later - Do zobaczenia
 TGIF - Thank God It's Friday - Na szczęście jest piątek
 THX - Thanks - Dzięki
 TIA - Thanks In Advance - Dzięki z góry
 TIC - Tongue In Cheek - Sarkastycznie
 TLA - Three Letter Acronym - Trzyliterowy skrót
 TNX - Thanks - Dzięki
 TNX1.0E6 - Thanks, A Million - Wielkie dzięki
 TTBOMK - To The Best OF My Knowledge - O ile wiem
 TTFN - Ta Ta For Now - Do zobaczenia
 TTYL - Talk To You Later - Pogadamy później
 TVM - Thanks Very Much - Wielkie dzięki
 VEG - Very Evil Grin - Bardzo złośliwy uśmieszek (dżin)
 VES - Very Evil Smile - Bardzo złośliwy uśmieszek
 VS - Very Sorry - Bardzo przepraszam
 W - Wink - Mrugnięcie okiem
 WB - Welcome Back - Witam znowu
 WTH - What The Hell - Co się dzieje?
 WTHDTH - What The Hell Does That Mean - Co to ma znaczyć?
 WYSIWYG - What You See Is What You Get - To co widzisz - to dostajesz
 WYSINNWYG - What You See Is Not Necessarily What You Get - To co widzisz - to niekoniecznie dostajesz
 YAFIYGI - You Asked For It You Got It - Prosiłeś się, to masz
 YHBT - You Have Been Trolled - Dałeś zrobić się w balona
 YGLT - You're Gonna Love This - To ci się podoba
 YL - Young Lady - Młoda kobieta
 YM - Young Man - Młody mężczyżna
 YMMV - Your Mileage May Vary - Różnica doświadczenia
 YMMVG - Your Mileage May Vary, Greatly - Wielka różnica doświadczenia
 YWIA - You're Welcome In Advance - Ależ proszę

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014