SCENARIUSZEARTYKUŁY

    Na przełomie czerwca i lipca 2007 roku uczestniczyłyśmy w projekcie „Czytanie dziedzictwa kultury”, którego głównym celem było rozwijanie kompetencji w zakresie przygotowywania zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy o tradycjach i kulturze regionu z wykorzystaniem technik cyfrowych. Projekt był w 100% współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

    Projekt „Czytanie dziedzictwa kultury” wpisuje się w program ŚRODKI ŚWIATA Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. ŚRODEK ŚWIATA to według organizatorów kursu „centralny punkt mapy, ziemia pod moimi stopami, z którą związane są różne historie, miejsca i ludzie. Mam dla nich szacunek i umiem o nich opowiedzieć innym. ŚRODEK ŚWIATA to punkt odniesienia, który uczy mnie rozumieć i szanować inne historie, inne miejsca i innych ludzi. ŚRODEK ŚWIATA to coś, dzięki czemu inni szanują i rozumieją mnie.”

    Odczytywanie dziedzictwa kultury wymaga znajomości różnych sposobów jego zapisu. Nośnikami dziedzictwa może być przestrzeń, architektura, muzyka, sztuka, pamięć, tekst, umiejętności, zwyczaje... Każda z tych dziedzin wymaga pewnego obycia i wiedzy specjalistycznej, którą warto mieć, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Jednak najważniejszym elementem dziedzictwa kultury jesteśmy my – jako jego świadomi i aktywni uczestnicy.

    Podczas kursu poznałyśmy nie tylko sposoby czytania dziedzictwa kultury, ale również zwróciłyśmy uwagę na potrzebę kształtowania u młodego człowieka odpowiedzialności za dziedzictwo kultury wynikającej z roli, jaką może odegrać w procesie jego odczytywania i przekazu.

Program szkolenia obejmował 4 bloki tematyczne:

  1. Dziedzictwo kultury

  2. Czytanie dziedzictwa kultury

  3. Warsztaty z dokumentem

  4. Techniki animacji kulturalnej


    Osoby zainteresowane tematem projektu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Można tam znaleźć nie tylko ciekawe informacje na temat historii i kultury naszego regionu, ale także materiały potrzebne w pracy nauczycieli, m. in. scenariusze lekcji, audycje radiowe, historię mówioną, stare fotografie, ikonografię, wirtualną bibliotekę, itd. Odsyłamy na stronę
www.tnn.pl

Prezentujemy także nasze scenariusze, które stworzyłyśmy w ramach projektu. Zainteresowanych odsyłamy pod następujące adresy:

http://tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=3&ida=289

http://tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=3&ida=290

 

Opracowanie: Jolanta Markuszewska, Iwona Karabela

PROJEKT: CZYTANIE DZIEDZICTWA KULTURY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor ©2004 rap