PUBLIKACJE BIBLIOTEKAREK

 BIBLIOTEKA

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii

TEMAT: Ja i moje emocje.

CELE:

FORMY: indywidualna i grupowa

METODY: pogadanka, miniwykład, drama

POMOCE: nagranie z muzyką relaksacyjną, kartki z niedokończonymi zdaniami, kartki z konturem twarzy, kartki, długopisy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.

Określenie własnych uczuć.

· Ćwiczenie „Dokończ zdania”.

II.

Drama: dzieci wchodzą w rolę Ani i Gilberta.

Po wyjściu z ról omawiamy uczucia, które towarzyszyły odgrywanym postaciom. Wspólnie zastanawiamy się, jaki wpływ miały emocje na zachowanie bohaterów, jak bohaterowie mogli inaczej pokierować swoimi emocjami.

III.

        - W jakich sytuacjach reagujemy szczególnie emocjonalnie?

        - Czy trudno panować nad swoimi emocjami?

        - Co trzeba zrobić, żeby panować nad sobą?

IV.

 

Literatura do wykorzystania na zajęciach:

L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza. GREG, Kraków 2003, s. 20-21, 47, 78.

 

Ćwiczenie „Dokończ zdanie”.

Czuję złość, gdy…

 

Czuję radość, gdy…

Czuję smutek, gdy…

 

Czuję rozpacz, gdy…

Czuję strach, gdy…

 

Czuję lęk, gdy…

Czuję wstyd, gdy…

 

Jest mi smutno, gdy…

Chce mi się śmiać, gdy…

 

Kiedy jestem zły…

Kiedy jestem zdenerwowany…

 

Jestem zadowolony, gdy…

 

Opracowała: Jolanta Markuszewska

 

 

autor  © 2004 rap