PUBLIKACJE BIBLIOTEKAREK

 BIBLIOTEKA

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii

TEMAT: Potrafię powiedzieć NIE.

CELE:

FORMY: indywidualna i grupowa

METODY: pogadanka, miniwykład, psychodrama, zajęcia plastyczne 

POMOCE: kartki, pisaki, kredki, arkusze papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.

II.

- Co sądzicie o postępowaniu skowronka, który przyjął propozycję żółwi?

- Jak sądzicie, czy żółwie naprawdę kochały skowronka?

- Do czego możemy porównać skrzydła skowronka?

- Jacy „przyjaciele” lub jakie „pokusy” mogą spowodować utratę waszych skrzydeł?

III.

- Adam i Darek wracają ze szkoły. Spotykają starszego kolegę Wojtka, który chce ich poczęstować piwem. Spróbuj odmówić w sposób asertywny.

- Miesiąc temu pożyczyłeś książkę koledze, który miał ją zwrócić po tygodniu. Upomnij się w sposób asertywny.

IV.    

 

Literatura do wykorzystania na zajęciach:

Bruno Ferrero, Nowe historie – katecheza w opowiadaniach. Wydanie Salezjańskie, Warszawa 1994, s.155.

 

ODMAWIANIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

  • POWIEDZ PO PROSTU „NIE” – mówiąc NIE bądź stanowczy, ale uprzejmy, krótkie NIE pozwoli ci nie wdawać się w zbędne dyskusje. Czasem trzeba będzie powtórzyć kilka razy…

  • ODEJDŹ. Kiedy nic innego nie da się zrobić, najlepiej po prostu odejść. Nie musisz się z niczego tłumaczyć. Idź w swoją stronę z podniesioną głową.

  • PODSUŃ LEPSZY POMYSŁ. Czasami udaje się zastąpić zły pomysł własnym, mądrzejszym. Postaraj się zachęcić koleżanki czy kolegów do porzucenia głupiego projektu i zrobienia tego, co proponujesz.

  • RATUJ SIĘ DOWCIPEM. Kiedy ktoś próbuje namówić cię do zrobienia czegoś, co jest głupie albo złe, możesz spróbować propozycję tę obrócić w żart. Poczucie humoru uczyni tę sytuację lżejszą   i łatwiejszą.

Te wszystkie rady dotyczą sytuacji, gdy nie chcesz ulec kolegom, ale wolałbyś ich nie stracić. Zdarza się jednak i tak, że lepiej zerwać z kolegami, a czasem nawet powiedzieć komuś dorosłemu o tym, co chcą zrobić 

 

Opracowała: Jolanta Markuszewska

 

 

autor  © 2004 rap