PUBLIKACJE BIBLIOTEKAREK

 

 BIBLIOTEKA

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii

TEMAT: BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY

CELE:

FORMY: indywidualna i grupowa

METODY: pogadanka, miniwykład, praca plastyczna

POMOCE: kartki papieru, długopisy, kredki, nożyczki, duża tęcza, kartki w kolorze tęczy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.

II.

Na podstawie bajki dzieci określają nastrój Filipa, odnajdują rzeczy, które mogą pomóc Filipowi. Wykonanie w dowolnej formie plastycznej rzeczy, które mogą pomóc Filipowi.

III.

- I grupa: Czym jest tęcza?

- II grupa: Czy znacie kogoś, kto ma tęczę w kieszeni? Jak zachowuje się taka osoba?

- III grupa: Komu chcielibyście dać trochę syropu z tęczy i dlaczego?

Prezentacja propozycji grup, rozmowa.

Przypinanie kartek do tęczy.

- Na podstawie własnych doświadczeń oraz opowiadania napisz wyrażenia na temat: Co to znaczy być optymistą i wierzyć we własne siły?

- Ćwiczenie: „Ogłoszenie”. Zadanie polega na napisaniu krótkiego ogłoszenia, w którym trzeba zaprezentować się jako przyjaciel. Kartki są potem wrzucone do pudła, każdy z uczestników losuje dla siebie jedno ogłoszenie, głośno je odczytuje i próbuje odgadnąć, do kogo należy. Przypinanie kartek do tęczy przymocowanej do ściany.

IV.

        - Jestem szczęśliwy, gdy…

        - Gdy jestem szczęśliwy, to…

Literatura potrzebna do przeprowadzenia zajęć:

B. Ferrero, Historie – katecheza w opowiadaniach. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, 1994.

 

Opracowała: Jolanta Markuszewska

 

 

autor  © 2004 rap