14 września 2008 r. reprezentacja uczniów naszej szkoły pod opieką pań: Jolanty Markuszewskiej, Teresy Malinowskiej – Szczuki oraz Iwony Karabeli uczestniczyła w obchodach jubileuszu otwarcia Muzeum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Warto nadmienić, iż jest to najstarsze muzeum literackie w tej części kraju.

Uroczystość powstania muzeum, poprzedzona odsłonięciem pierwszego po śmierci pisarza pomnika w parku zdrojowym, autorstwa Aleksandra Żurakowskiego i Jana Koszczyc-Witkiewicza, miała miejsce 17 czerwca 1928 roku i zgromadziła liczne tłumy miłośników twórczości Żeromskiego. Odtąd Chata Stefana Żeromskiego, zbudowana w 1905 roku na działce zakupionej przez pisarza z honorarium za Popioły, zgodnie z testamentem fundatorki, przechowuje i udostępnia pamiątki pozostawione po Żeromskim, pielęgnuje Jego pamięć i dokonania.

„Nie chciałabym, aby uległo zniszczeniu to, w co śp. Stefan Żeromski włożył tyle pieniędzy i tyle troski w życiu, gdzie pragnął na zawsze spocząć. W tym celu pragnęłabym całą posiadłość wraz z grobowcem i chatą ofiarować Narodowi Polskiemu, uważając za całość ze wszystkimi pamiątkami i ruchomościami tam się znajdującym”- tak tłumaczyła powstanie muzeum Oktawia Żeromska.  

W tym roku w sposób szczególny Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie święci Jubileusz Osiemdziesięciolecia swego powstania.

Obchody zapoczątkowano uroczystym zaproszeniem do odnowionej niedawno Chaty pisarza. W czerwcu bieżącego roku odbyła się Msza św. przy Mauzoleum Adama Żeromskiego, w 90. rocznicę jego śmierci. Liturgię poprzedziło posadzenie i nadanie imion dębom, z certyfikatem pochodzenia od pomnikowego dębu Bartek z Zagnańska, ofiarowanym przez Tadeusza Tkaczyka, wójta gminy Strawczyn -  miejscowości, w której urodził się Stefan Żeromski.

W dniach 13-14 września 2008 r. odbyło się spotkanie plenerowe przy Chacie Imieniny Stefana, wpisane w program Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach imprezy zaplanowano wiele atrakcji, m. in.: wieczór z literaturą, występy szkolnych zespołów muzycznych, prezentacja strojów i haftów klubu „Ziemianka”, wystawa plenerowa Nałęczów w starej fotografii, kiermasz książek i wydawnictw, konkurs na potrawę Żeromskiego, aukcja prac dziecięcych Z chatą w tle, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach jako reprezentanci jednej ze szkół noszących imię Stefana Żeromskiego. Chcieliśmy w ten sposób się zintegrować z innymi środowiskami związanymi z życiem i działalnością pisarza. Zaprezentowaliśmy krótki program literacko – muzyczny. Nasz występ spotkał się z życzliwym i serdecznym odbiorem. Szczególnym uznaniem publiczności cieszyły się piosenki w wykonaniu zespołu „Rozśpiewane nutki” pod kierownictwem pani Teresy Malinowskiej-Szczuki. Widownia spontanicznie włączyła się w śpiew młodych wykonawców, którzy wprowadzili wspaniałą atmosferę. Gorące oklaski, które otrzymaliśmy po występie sprawiły, że zapomnieliśmy o przejmującym chłodzie w to niedzielne popołudnie.

Miejmy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje w przyszłości bliższą współpracą naszej szkoły z Muzeum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Wspólnie podjęliśmy taką właśnie deklarację.

Dzięki uczestnictwu w tego typu przedsięwzięciach pragniemy przygotować naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury. Chcemy w ten sposób kształtować ich  wrażliwość estetyczną, inspirować do odkrywania własnych możliwości twórczych oraz rozwijania fantazji.

 

Opracowały: Jolanta Markuszewska, Iwona Karabela

 

ARTYKUŁYSCENARIUSZE

 

 

Obchody jubileuszu otwarcia Muzeum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie