„Harcerzem być, to gratka nie lada…” GALERIA ZDJĘĆ

„Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować”

Aleksander Kamiński

 

 

Po wieloletniej przerwie wznowiło w naszej szkole swoją działalność harcerstwo. Istniejemy od II semestru roku szkolnego 2007/2008. Wśród harcerzy wyłoniliśmy trzy drużyny, które składają się z 3 – 4 zastępów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi ZHP.

Czym się zajmujemy?

Nasze zbiórki odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 16.00 w  budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Często, szczególnie wiosną i latem, spotykamy się w terenie, organizując wycieczki, ogniska i gry terenowe.

A oto niektóre tematy, którymi się zajmujemy:

Ratownictwo

Uczymy się technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizowania transportu chorego czy rannego do lekarza.

Terenoznawstwo

Sztuka poruszania się w terenie, posługiwania się mapą i kompasem to jedna z ważniejszych harcerskich umiejętności, która pozwala nam odnaleźć właściwą drogę w dzień i w nocy na kilkudniowym rajdzie pieszym, krótkiej wycieczcie, czy grze terenowej. Uczymy się znaków topograficznych, różnych sposobów wyznaczania północy, określania azymutów, czytania mapy i trafiania zawsze tam, gdzie chcemy.

Turystyka

Rajdy piesze, wycieczki, wędrówki to duża część działalności naszej drużyny. Uczymy się jak prawidłowo spakować plecak, co zabrać i jak się ubrać na kilkudniową wędrówkę. Organizujemy zbiórki i prezentacje dotyczące najciekawszych miejsc naszego miasta, województwa i Polski.

Survival

Sztuka przetrwania w warunkach naturalnych. U nas nauczysz się rozpalania ognia od jednej zapałki, budowania szałasu i zdobywania wody. Nauczysz się rozpoznawania tropów zwierząt i gatunków roślin. Poznasz smak prawdziwej leśnej przygody.

Sygnalizacja

Konieczność znajomości przez nas sygnalizacji, znaków i szyfrów jest oczywista. Trudno wyobrazić sobie, by harcerz lub harcerka nie znali przynajmniej alfabetu Morse’a.

Musztra

Musztra jest nieodłącznym elementem zbiórek i uroczystości harcerskich. Przygotowuje nas do wystąpień służbowych oraz wyrabia zdyscyplinowanie. Musztra harcerska jest wzorowana na regulaminie musztry wojskowej, dlatego nawiązaliśmy współpracę z Żandarmerią Wojskową i szkolimy się pod ich fachowym okiem.

Zabawy, pląsy, piosenki

Oczywiście nie brakuje u nas tradycyjnych harcerskich ognisk, piosenek, pląsów i gitary. Każdy członek naszej drużyny poznaje historię Związku Harcerstwa Polskiego, jego strukturę i  postaci, które wywarły największy wpływ na dzisiejszy kształt naszej organizacji.

Służba

Harcerstwo to również służba.

Dlatego planujemy brać udział w imprezach charytatywnych m.in. udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. Chcemy, aby tradycją stało się roznoszone po różnych lokalnych instytucjach harcerskie Betlejemskie Światełko Pokoju.

Inne

Oczywiście to tylko niektóre pola naszej działalności, bo nie sposób wymienić wszystkiego, czym się zajmujemy. Słowem robimy wszystko, co może być przydatne, pożyteczne lub postrzelone!

GALERIA ZDJĘĆ - NASI HARCERZE
 

Opracowała: Jolanta Markuszewska

 

FOTOGRAFIEHARCERSTWO

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSTĄPIENIA W SZEREGI ZHP - KONTAKT PANI MGR JOLANTA MARKUSZEWSKA