Ziemia naszym wspólnym skarbem

 

STRONA GŁÓWNA

KONKURSY

 

28 października 2008 r., w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej, odbył się gminny finał konkursu powiatowego „Ziemia naszym wspólnym skarbem”. Na uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród zaproszonych zostało 26 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, w tym 20 uczniów z klasy  IV a, biorących czynny udział w przedsięwzięciu.

Na konkurs, zainicjowany przez Bibliotekę Powiatową, do którego włączyła się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej oraz jej filie w Kowali, Kraczewicach i Niezabitowie napłynęło łącznie 55 prac o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Koordynatorem gminnego finału była p. Halina Krajewska z MGBP w Poniatowej, która, po powitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości, przypomniała wszystkim założenia konkursu oraz dokonała krótkiego wprowadzenia na temat ekologii.

Pani Anna Dziaduch — kierownik filii MGBP w Kowali — dokonała prezentacji książek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

Pani Joanna Długosz — kierownik filii MGBP w Niezabitowie — przygotowała krzyżówkę, którą wspólnie rozwiązali finaliści konkursu.

Przedstawiciele władz Poniatowej: pani Krystyna Zielińska (przewodnicząca Rady Miejskiej) oraz pan Krzysztof Brzeziński (zastępca Burmistrza) wraz z panią Małgorzatą Woźniak (dyrektor MGBP w Poniatowej) podsumowali konkurs „Ziemia naszym wspólnym skarbem”, wręczyli nagrody i dyplomy.

W kategorii „Ilustracja do książki o tematyce przyrodniczej”

 Klasy I-III:

I miejsce          Aleksandra Madej

II miejsce        Tomasz Kochański

 Klasy IV-VI:

I miejsce          Paweł Dyk

II miejsce        Sandra Kuś

III miejsce       Beata Nowomiejska

Wyróżnienia:

Klaudia Wyroślak, Agnieszka Pakuła, Klaudia Kołosińska, Andżelika Mróz, Marcelina Majchrowska

Zwieńczeniem uroczystego rozdania nagród był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz gości konkursu.

 

 opracowanie Joanna Pastwa