Twój Dar Serca dla Hospicjum

 

STRONA GŁÓWNASAMORZĄD

 

 

Trwa akcja "Twój Dar Serca dla Hospicjum".

W odpowiedzi na apel Wojewody Lubelskiego Henryki Stojanowskiej, Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza i prezesa Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” ojca Filipa Buczyńskiego nasza Szkoła z inicjatywy Dyrektora Pana Mirosława Wyroślaka przystąpiła do akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”.

 

 

Celem akcji była zbiórka środków pieniężnych na rzecz lubelskiego Hospicjum, rozbudzenia wrażliwości dzieci i młodzieży szkolnej na potrzeby ludzi chorych i potrzebujących wsparcia.

 

W dniach od 6 – 20 XI 2008 r. dzieci z Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem swoich opiekunów: Pani Hanny Długosz, Agnieszki Gębki oraz Anny Świst, która również pełniła funkcję Szkolnego koordynatora Akcji, zbierały pieniądze od swoich kolegów, które 20 XI 2008 r. zostaną przekazane do głównego koordynatora Akcji tj. Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie przy Alejach Racławickich 17. 

 

To społeczne przedsięwzięcie cieszyło się w naszej szkole wielkim zainteresowaniem i chyba nie było dziecka, które nie przyniosłoby przysłowiowej złotówki.

 

Nasze dzieci, w ten sposób uczyły się co to znaczy wspierać i pomagać kolegom, którzy znaleźli się w trudnych, a nawet dramatycznych sytuacjach, zaś wielu z nich miało możliwość „skosztowania” tej pięknej formy posługi jaką jest wolontariat.

Myślę, że ta akcja otwiera naszej szkole drogę do innych, pięknych form pomocy bliźniemu, których na pewno jeszcze będzie wiele.

 

Szkolny Koordynator Akcji mgr Anna Świst

 

opracowanie członkowie koła ITC2008