POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2008

 

STRONA GŁÓWNASAMORZĄD

 

 

Dnia 24 listopada 2008 r. nasza szkoła z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, która trwać będzie do 15 grudnia 2008r.

 

Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły chcąc pomóc biednym i potrzebującym przynosili odzież, buty, zabawki, produkty żywnościowe oraz słodycze do szkolnych wolontariuszy, którzy przekażą zebrane dary do Głównego Organizatora Akcji tj. Centrum Kultury i Promocji w Poniatowej.

Nauczyciele naszej szkoły, którzy pełnili posługę wolontariusza to:

Anna Świst - szkolny koordynator akcji

Agnieszka Gębka, Jolanta Waśko, Dorota Herda, Iwona Karabela, Anna Ćwiklak, Katarzyna Rodzik, Małgorzata Madejek, Iwona Paleczna, Joanna Pastwa, Aldona Chabros – Rożalska, Anna Sawicka.

Uczniowie naszej szkoły to bardzo wrażliwe dzieci na biedę i krzywdę innych, dlatego chętnie dzielili się z potrzebującymi, tak iż wolontariusze mieli pełne ręce roboty.

Jednak widząc zaangażowanie swoich uczniów i mając na uwadze szczytny cel jakim jest pomoc potrzebującym i oni nie szczędzili swojego czasu i zaangażowania.

Wolontariusze pełnili również posługę podczas wielkiej zbiórki ulicznej, która odbyła się w naszym mieście w dniu 30. XI. 2008r., a dzień wcześniej zbierali produkty żywnościowe od ludzi dobrej woli w sklepach.

Dziękując za pomoc i zaangażowanie wyżej wymienionych nauczycieli – wolontariuszy, którzy swoją ofiarną postawa przyczyniają się do wychowywania i uwrażliwiania swoich uczniów na potrzebę pomocy biedniejszym od siebie oraz zaszczepiają w nich piękną posługę wolontariatu zapraszam do udziału w podobnych akcjach.

Anna Świst - szkolny koordynator akcji

 

 

opracowanie członkowie koła ITC2008