MAŁY PATRIOTA

 

STRONA GŁÓWNAKÓŁKA

SZKOLNE KOŁO historyczno- patriotyczne pt. „Mały patriota”.

W ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku  2008/2009 w naszej szkole powstało Kółko zajęć pozalekcyjnych „Mały patriota” prowadzone przez panią Annę Świst nauczyciela religii.

 

Cele edukacyjne:

- poznawanie historii naszego narodu,

- troska o rozwijanie tradycji,

- rozwijanie cech patriotycznych u dzieci oraz uczenie zachowań, i postaw patriotycznych,

- uwrażliwianie i zachęcanie do odważnego kultywowania czynów patriotycznych wobec Ojczyzny,

- poznawanie symbolów patriotycznych,

- zapoznanie uczniów z ważniejszymi postaciami historycznymi, które walczyły o wolność naszego narodu,

- kształtowanie czynnej postawy w zakresie kultury życia codziennego,

- umacnianie więzi życzliwości i miłości między dziećmi,

- poznawanie zabytków i miejsc pamięci narodowej jak też naszej miejscowości,

- kształtowanie przywiązania do swojej „Małej Ojczyzny”,

- uczenie szacunku do symboli narodowych,

- zachęcenie do czytania książek historycznych.

Tematyka zajęć:

- Ukazanie młodemu człowiekowi wartości i postaw patriotycznych na przykładzie wiersza Władysława Bełzy „ Kto ty jesteś”.

- Współczesny patriotyzm i jego cechy.

- Najwięksi polscy patrioci.

- Miłość i obrona Ojczyzny największymi obowiązkami obywatela.

- Moc polskiego patriotyzmu w odzyskiwaniu wolności.

- Dekalog Polaka patrioty.

- Czy współcześnie patriotyzm jest potrzebny?

- Poznajemy historię swojej miejscowości.

- Tradycje ojczyste.

- Poznajemy zabytki i miejsca pamięci narodowej naszej miejscowości.

- Czy Twoje serce bije dla Polski?

- Zasady współżycia między ludźmi.

- Własne szczęście podstawą pomyślności i szczęścia kraju.

- Polonia i emigracja.

- Poezja patriotyczna.

 

opracowanie Anna Świst

 

 

autor © 2004 rap