Aby zdrowym być – warto mleko pić

 

STRONA GŁÓWNASAMORZĄD

 

UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie „Aby zdrowym być – warto mleko pić”.

Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego odżywiania się, w szczególności codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych.

W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria:

W kategorii prac plastycznych:

  • Wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.),
  • Sporządzone w formacie nie większym niż A3.

W kategorii prac literackich:

  • Wykonane czytelnie w formie rymowanki, fraszki lub wiersza zawierającego co najmniej 4 wersy,
  • Napisane na formacie nie większym niż A4.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) prosimy dostarczyć do pań M. Tatary i B. Szeląg (sala nr 12) do dnia 13 marca 2009 roku.

Najciekawsze prace wezmą udział w konkursie organizowanym prze Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie.

Liczymy na aktywne uczestnictwo w konkursie.

 

Organizatorki Bożena Szeląg i Maria Tatara

 

opracowanie członkowie koła ITC2008