STRONA GŁÓWNA

ARTYKUŁY

WARSZTATY DRAMOWE W SP PONIATOWA


23 kwietnia 2010 roku w naszej szkole klasy IV b, V d i VI a uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Praktykantów Dramy STOP - KLATKA z Lublina.

Cele warsztatów to przede wszystkim zapobieganie zjawisku odrzucenia społecznego, zapoznanie uczestników z wybranymi technikami dramowymi oraz zachęcenie uczestników do dalszej współpracy przy tworzeniu przedstawienia.

Przebieg warsztatów:

Warsztaty dramowe przeprowadziły wolontariuszki biorące udział w projekcie Dramowa Akademia Wolontariacka prowadzonym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Ideą Dramowej Akademii Wolontariackiej (DAW) jest umożliwienie wolontariuszom nabycia wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli tworzyć własne projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej.

Dramowa Akademia Wolontariacka w edycji 2009-2010 dotyczy tematyki kształtowania więzi społecznych. Więzi społeczne to relacje i zależności między osobami z tej samej społeczności. Z badań wynika, że 21% Polaków czuje się osamotnionych, 38,2% uważa, że inni nie zrobili dla nich niczego dobrego, a 17,4% Polaków nie ufa innym ludziom! Jest to najniższy wynik w Europie! Projekt DAW jest odpowiedzą na ten problem. Projekty stworzone i zrealizowane przez wolontariuszy będą miały na celu kształtowanie więzi społecznych w wybranych społecznościach.

Drama daje możliwość kształtowania więzi społecznych dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum technik dramowo-teatralnych angażujących daną społeczność w ich tworzenie i realizację np. techniki community theater, w której autorzy przedstawienia najpierw badają potrzeby i problemy wybranej przez siebie społeczności, a następnie na bazie zdobytych informacji przygotowują i wystawiają spektakl teatralny.

 

autor © 2010 rap