STRONA GŁÓWNAKONKURSY

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 Etap gminny

W piątek 26 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

W tym dniu rywalizowały ze sobą następujące trzyosobowe drużyny z: Dąbrowy Wronowskiej, Kolonii Poniatowa, Kowali, Kraczewic, Niezabitowa i Poniatowej.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy, udzielali pierwszej pomocy pod czujnym okiem pielęgniarki szkolnej, która po każdym wystąpieniu drużyny udzielała wskazówek dotyczących właściwego opatrywania ran.

Po podsumowaniu wszystkich etapów zwyciężył team ze szkoły z Poniatowej w składzie: Burzyński Marek z kl. VI, Sandra Kamińska z kl. VI i Krzysztof Talarowski z kl. V, których przygotowywałam do tego turnieju.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody propagujące bezpieczne poruszanie się po drodze.

 

 Etap powiatowy

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy) dla szkół podstawowych i gimnazjów odbył się 16 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim.

W turnieju udział wzięły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, wyłonione w eliminacjach gminnych. Rywalizowały szkoły podstawowe z Józefowa n. Wisłą, „dwójka” z Opola Lubelskiego, Poniatowej i Zaborza oraz gimnazja z Józefowa n/Wisłą, Karczmisk, „jedynka” z Opola Lubelskiego i gimnazjum z Poniatowej.

 

Turniej składał się z czterech etapów. Każdy uczestnik miał do rozwiązania test ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Później do wykonania były zadania praktyczne, podczas których należało wykazać się umiejętnościami praktycznymi z kierowania rowerem po torze sprawnościowym i po miasteczku ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Po przeliczeniu punktów za test i zadania praktyczne klasyfikacja przedstawiała się następująco:

- w kategorii szkół podstawowych

I miejsce Szkoła Podstawowa w Józefowie n/Wisłą  - Mikołaj Koszlak, Mateusz Teresiński, Rafał Kozioł;

II miejsce Szkoła Podstawowa w Poniatowej - Marek Burzyński, Sandra Kamińska i Krzysztof Talarowski;

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim – Kamil Korecki, Łukasz Kopyciński, Miłosz Wójtowicz;

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Zaborzu - Radosław Sosnowski, Dominika Caboń, Cezary Kubicki.

Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych okazał się Marek Burzyński ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

 

- w kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce Gimnazjum w Józefowie n/Wisłą - Piotr Samołyk, Piotr Wilk, Marcin Koszlak;

II miejsce Gimnazjum nr 1 w Opolu Lub. - Michał Tracz, Michał Szczucki i Adam Pietroń;

III miejsce Gimnazjum w Poniatowej - Bartosz Borowiński, Nikodem Wójtowicz, Kamil Żywicki;

IV miejsce Gimnazjum w Karczmiskach – Adrian Nowaczek, Grzegorz Rutyna, Konrad Wojtalik.

 

Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół gimnazjalnych został Piotr Wilk z Gimnazjum w Józefowie n/Wisłą.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary i dyplomy dla szkół oraz gratulacje za wykazanie się wiedzą o przepisach ruchu drogowego oraz praktycznymi umiejętnościami.

 

opracowanie Anna Ćwiklak

 

 

autor © 2010 rap