11 października 2005 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOŁA    PATRON    HISTORIA    DOKUMENTACJA    LINKI    FOTOGRAFIE    KÓŁKA    KONKURSY  KONTAKT   

 

autor © 2004 rap

 

 

 

ARTYKUŁY

SCENARIUSZE

 

odbyła się w naszej szkole jedna z najpiękniejszych

i najbardziej wzruszających uroczystości

,,Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego”

W tym roku imprezę przygotowały wychowawczynie klas pierwszych;

p. Halina Bednarz, p. Teresa Grądziel, p. Krystyna Zasada,

p. Beata Olczak, p. Barbara Kania

oraz Samorząd Szkolny z opiekunką p. Marią Bielecką.

Pierwszaki

wystąpiły z inscenizacją ,,Witaj szkoło”.

Każda klasa zaprezentowała także własną ulubioną piosenkę.

 

Całość imprezy sprawnie poprowadzili członkowie

Samorządu Szkolnego;

Małgosia Sarna, Agata Skrzyńska, Inga Marczyńska i Czarek Bartz.

Wielu rodziców miało łzy w oczach słuchając składanego przez pierwszaków ,,Ślubowania

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE

- UCZYĆ SIĘ BARDZO PILNIE

- DBAĆ O DOBRE IMIĘ SZKOŁY

I SWOJEGO DOMU RODZINNEGO

- ŚLUBUJĘ UCZYĆ SIĘ, ŻYĆ I PRACOWAĆ

DLA DOBRA MOJEJ OJCZYZNY

Życzyć należy naszym milusińskim,

aby te słowa zapadły im głęboko w pamięć i towarzyszyły każdego dnia.

 

GALERIA Z 11 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU