KONKURS WIERSZY I PIEŚNI

  O OJCZYŹNIE

   

  

W dniu 7 grudnia 2010 roku odbył się w naszej Szkole konkurs wierszy i pieśni o Ojczyźnie pod hasłem „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Celem konkursu było krzewienie patriotyzmu, upowszechnienie kultury narodowej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych młodzieży. Uczestniczyły w nim dzieci z klas IV- VI, którzy oceniani byli w dwóch kategoriach recytacji i pieśni.

Konkurs prowadziły uczennice klasy VI c – Kinga Solis i Klaudia Hemperek, które na początku spotkania powiedziały m.in., że Ojczyzną każdego człowieka jest kraj, w którym się urodził, wychował, z którym wiążą go szczególne więzi emocjonalne. Podkreśliły, iż takim krajem dla nas jest Polska. Następnie dziewczynki stwierdziły, że my Polacy kochamy swoją Ojczyznę, uczymy się i w przyszłości chcemy dla niej pracować. Przywołały przykłady z historii dotyczące takich wielkich postaci jak Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski i wielu, wielu innych, którzy służyli naszej Ojczyźnie w przeszłości walcząc o jej wolność i niezawisłość. Nie zapomniały także o Janie Pawle II, którego słowa cytowały „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym…”.

W dalszej kolejności prowadzące przypomniały, iż wielu wybitnych ludzi wyrażając swoją miłość do Ojczyzny poświęciło jej swoje wiersze i pieśni.

Następnie odbyła się ich prezentacja. Uczniowie deklamowali m.in. takie wiersze jak: „Do kraju tego”, „Elegia o chłopcu polskim”, „Żołnierz polski”, „Bagnet na broń” czy „Pieśń o żołnierzu z Westerplatte”.

Uczniowie przypomnieli także zgromadzonym piękne pieśni patriotyczne, które w dawnych czasach  zagrzewały Polaków do walki z wrogiem. W utworach tych przewijały się wątki miłości do kobiet, tęsknoty, bólu i uciążliwości życia w warunkach wojny.

Na zakończenie imprezy jury złożone z nauczycieli i uczniów przyznało nagrody najlepszym wykonawcom. W kategorii recytacji I miejsce zdobył: Sebastian Jędrys z kl. IV „a”, za wykonanie piosenek przyznano dwie równorzędne I nagrody. Laureatami zostali  Basia Brzezińska z kl. IV „a” oraz Patryk Orzeł z kl. VI „d”.

Myślę, że idea konkursu została przekazana całej społeczności szkolnej.

 

opracowanie: Ewa Jędrych

oprawa muzyczna: Gabriela Hacia

scenografia: Anna Sawicka, Ewa Jędrych

organizatorzy konkursu: Ewa Jędrych, Jolanta Waśko

 

  

 

autor © 2010 rap

 

STRONA GŁÓWNADRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

WSPIERAMY

REALIZOWANE PROJEKTYROZWINĄĆ SKRZYDŁAFRSE COMENIUSZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMA

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAŚWIETLICAHARCERSTWO

SOCRATES-COMENIUSMY SCHOOL IS COOL