STRONA GŁÓWNA

 ARTYKUŁYHARCERSTWO

I Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

 

29 kwietnia 2010 r. w Kinie „Czyn” odbył się I Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej zorganizowany przez 38 Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

W imprezie wzięły udział drużyny harcerskie i gromady zuchowe skupione wokół hufca Lublin-Rejon oraz wszyscy miłośnicy piosenki turystycznej i harcerskiej. To była pierwsza impreza tego typu organizowana przez naszą drużynę i zarazem duże wyzwanie dla nas – harcerzy z zaledwie rocznym stażem. Organizując Przegląd pragnęliśmy dać szansę prezentacji dorobku artystycznego różnym środowiskom harcerskim. Celem imprezy była promocja twórczości dzieci, popularyzacja piosenek harcerskich i turystycznych oraz integracja różnych środowisk ZHP.

W dniu Przeglądu w Poniatowej gościliśmy drużyny harcerskie, starszoharcerskie i gromady zuchowe z rejonu lubelskiego: DH przy S.P. z Babina, Gromadę Zuchową „Niezapominajki” z Babina, 43 LDH „Parasol” z Bełżyc, 429 LDH „Sadyba” z Jakubowic Konińskich, 452 Lubelska Rejonowa DH im. Adama Mickiewicza z Nasutowa i DH „Optimum” z Pszczelej Woli. Przegląd zainaugurował wiceburmistrz Poniatowej – Krzysztof Brzeziński, który nawiązał do tak ważnych we współczesnym świecie ideałów harcerskich, życząc jednocześnie wszystkim dobrej zabawy.

Każda z drużyn zaprezentowała  dwie piosenki: harcerską i turystyczną. Występom towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Mimo rywalizacji w sali kinowej panowała przyjazna, pełna życzliwości i wzajemnego wsparcia atmosfera. Wszystkim uczestnikom otuchy dodawały okrzyki i zawołania harcerskie oraz gromkie brawa zgromadzonej publiczności.

Występom przysłuchiwało się Jury w składzie: przewodniczący – komendant Hufca Lublin-Rejon hm. Andrzej Bartnik, członkowie – instruktor  muzyczny CKPiT, Jan Koziński; wicedyrektor S.P. im. S. Żeromskiego w Poniatowej, Bożena Szwed oraz uzdolniony wychowanek Ogniska Muzycznego przy CKPiT Jakub Bigos. Jury oceniało dobór repertuaru, dykcję, ogólny wyraz artystyczny orasz regulaminowe umundurowanie.

W efekcie festiwalowych zmagań I miejsce zdobyła Gromada Zuchowa „Niezapominajki” z Babina pod kierunkiem dh. Janusza Rodaka, II miejsce - 452 Lubelska Rejonowa DH im. Adama Mickiewicza z Nasutowa pod kierunkiem dh. Grażyny Gliwki, a zaszczytne III miejsce na podium przypadło w udziale organizatorom Przeglądu – 38 Drużynie Harcerskiej z Poniatowej, którą muzycznie przygotował instruktor CKPiT, pan Dariusz Gołofit.

 

I Przegląd Piosenki Harcerskiej nie odbyłby się, gdyby nie osoby prywatne i instytucje, które wsparły finansowo nasze przedsięwzięcie. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować: Pani Burmistrz Poniatowej Lilli Stefanek; Panu Wiceburmistrzowi Krzysztofowi Brzezińskiemu; Prezesowi firmy METALTON, panu Wiesławowi Olchawskiemu; Zarządowi firmy Pawtrans; Prezesom Banków PKO S. A. i PKO B.P.; Prezesowi PGK, panu Piotrowi Kowalskiemu; właścicielowi masarni, panu Piotrowi Gułowskiemu i właścicielowi piekarni, panu Jackowi Szlachetce.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Dyrektor CKPiT, pani Małgorzaty Piskor i wszystkich pracowników Ogniska Muzycznego za pomoc przy organizacji festiwalu. Duże znaczenie ma dla nas wsparcie, jakie otrzymujemy od Dyrekcji szkoły podstawowej, pana Zygmunta Wyroślaka i pani Bożeny Szwed. Są oni otwarci i życzliwi 38 DH i kibicują naszym (czasem szalonym) pomysłom.

Podczas tegorocznego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej nie było przegranych. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę za udział w imprezie, zaś laureaci dodatkowo nagrody za zdobyte miejsca. Wszyscy uczestnicy opuszczali salę kinową w doskonałym nastroju, bowiem „zawsze tam, gdzie jest piosenka, jest też miłość, radość i przyjaźń, ale dopiero to wszystko zmieszane razem daje szczęście..."

Po zmaganiach konkursowych młodzi skauci kontynuowali zabawę we wspólnym harcerskim gronie, integrując się przy pląsach, zabawach i słodkim poczęstunku.

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania harcerzy staną się coroczną tradycją w naszym mieście, o czym wspomniał komendant hufca, gratulując organizatorom udanej imprezy. 

CZUWAJ!

dh. Jolanta Markuszewska, dh. Dorota Herda

 

Oprawę fotograficzną zapewnił nam pan Janusz Rodak, którego zdjęcia zamieszczamy w artykule. 

 

  

 

autor © 2010 rap