STRONA GŁÓWNAFRSE COMENIUS

Wizyta Szkół Partnerskich  w naszej szkole. Poniatowa 04-07.05.2010 Partnership  visit in our school.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Długo i starannie Szkolny zespół Comeniusa przygotowywał wizytę dla naszych gości. Zadbano o każdy szczegół.

Comenius school team prepared a visit in our school long time and did its best to organise it. We took care of every detail.

Każdego dnia wizyty nasi goście mogli obserwować zajęcia w klasach młodszych, które poprowadziły panie: Maria Tatara, Ewa Zielińska, Barbara Kania i Halina Bednarz. Były to zajęcia z edukacji plastycznej, muzycznej i ruchowej. Zachwyciły one oglądających wysokim poziomem i profesjonalizmem.

Every day our guests could see different classes with younger children. The classes were organised by teachers: Mrs Maria Tatara, Mrs Ewa Zielińska, Mrs Barbara Kania and Mrs Halina Bednarz. There were art, music and motor activities. Visitors were delighted their high quality and professionalism.

Nie zabrakło  czasu na zwiedzanie najbliższej okolicy. There was the time for sightseeing of our neighbourhood.

Dzieci mogły obejrzeć zabudowania wiejskie, poznać zwyczaje i tradycje ludowe w Muzeum Wsi Lubelskiej, natomiast nauczyciele poznali okropności II wojny światowej w Muzeum na Majdanku.

Children, who arrived to Poland saw old rural buildings, knew folk traditions and customs in the Museum of Wsi Lubelskiej, but the teachers got to know atrocities of Second World War in the Majdanek Museum.

Program artystyczny „Na ludowo” zaprezentowały grupy uczniów pod kierunkiem pań Teresy Malinowskiej-Szczuka i Ewy Bijak, które gościnnie wspierał muzycznie pan Jan Koziński. Program artystyczny w języku angielskim zaprezentowały także dziewczęta pod kierunkiem pani Aldony Chabros-Rożalskiej.

Artistic programme Na ludowo (folk programme) was presented by a group of children under Mrs Teresa Malinowska-Szczuka and Mrs Ewa Bijak guidance, who were supported by Mr Jan Koziński. There was a group of girls who sang a few English songs and danced in the concert also under Mrs Aldona Chabros-Rożalska guidance.

Atmosferę artystycznego i magicznego miejsca posmakowali nasi gości spacerując uliczkami malowniczego Kazimierza Dolnego, tam też mogli wysłuchać krótkiego, ale pięknego koncertu organowego.

The atmosphere of art and magic place our guests could taste by walking through the streets of picturesque Kazimierz Dolny. They had the opportunity to listen to a short but beautiful organ concerto.

 

Koncert zespołu Scholares Minores Pro Musica Antiqua dopełnił magii i podniósł walory przygotowanej wizyty w Poniatowej.

The concert of the group Scholares Minores Pro Musica Antiqua filled up with magic, increased the virtues of the prepared  visit in Poniatowa.

Podczas pożegnalnej kolacji usłyszeliśmy mnóstwo wspaniałych podziękowań, słów uznania dla organizacji wizyty, ilości i jakości atrakcji oraz oprawy plastycznej całej szkoły.

During  farewell dinner we heard a lot of gorgeous thanks words of acclaims for our orgsation of their visit in our country, quality and quantity of attractions and arrangements.

 

 

tekst Iwona Kucharek – szkolny koordynator projektu, tłumaczenie Grażyna Piłat

opracowanie i zdjęcia Rafał Pastwa

 

autor © 2010 rap