FRSE COMENIUSSTRONA GŁÓWNA

Cultural expedition in Europe

W dniach 3-6.11.2009 w Sofii odbyło się pierwsze spotkanie szkolnych zespołów Comeniusa. Wszystkie grupy przygotowały materiały promocyjne (broszury, foldery), prezentacje  multimedialne nt. swoich szkół oraz informacje  o systemie edukacyjnym swojego kraju, którymi się wymieniły. Uczestnicy spotkania opracowali także ankietę ewaluacyjną projektu, nanieśli zmiany dotyczące terminów kolejnych wizyt w harmonogramie projektu. Poza pracami projektowymi wzięliśmy udział w wycieczce zorganizowanej przez  gospodarza spotkania, Szkołę Podstawową  z Sofii. Mieliśmy okazję poznać  zwyczaje i tradycje bułgarskie zaprezentowane przez lokalny zespół folklorystyczny, który niezwykle ekspresyjnie, angażując widzów, przedstawił poprzez taniec i śpiew zwyczaje gospodarzy spotkania.

From the 3rd to the 6th of November a first meeting of Commenius schools teams took place in Sofia. Every team have prepared promotional brochures, leaflets and multimedia presentations concerning their schools  as well as they informed each other about their educational system. The participants of the meeting in Sofia worked out an evaluation questionnaire of  the project.They also made some corrections connected with the next visits in the project schedule. Besides working on the project we took part  in the trip around Sofia organized by Bulgarian partners. We had an opportunity to know better bulgarian traditions and customs presented by the local folk band,which in a very expressive way /through dances and songs /showed as bulgarian national customs and habbits.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Created with picasa © 2009 rap