STRONA GŁÓWNA

KONTAKTHISTORIA PATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORI

DRUKI-REKRUTACJA

KONKURSYKÓŁKA

REDAGUJĄ UCZNIOWIEPREZENTACJEQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIINFORMATYKARELIGIA

WSPIERAMY

 

 

 

 Na czym polega SYSTEM MARII MONTESSORI? Galeria 

 

 System Marii Montessori 

 to jeden z najlepszych przykładów zindywidualizowanego kształcenia.

 Jest to uczenie skoncentrowane na uczniu, a nie na nauczycielu. 

W myśl zasady: „pomóż mi samemu to zrobić” uczniowie samodzielnie zdobywają doświadczenie  i wiedze poprzez wykorzystanie materiałów rozwojowych, eksperymentowanie  i próby. Dzieci mają możliwość podejmowania różnych decyzji dotyczących uczenia się i ponoszą odpowiedzialność za to, co robią.

 Nauczyciel

Rolą nauczyciela jest przede wszystkim:

ð     tworzenie stymulującego do działania środowiska, w którym proces uczenia może się odbywać,

ð     rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów i samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,

ð     wspieranie dziecka wtedy, kiedy jest to konieczne.

     Nauczyciele pracujący w oddziałach Montessori w naszej szkole, oprócz typowego wyższego wykształcenia pedagogicznego, mają również ukończone dwuletnie uniwersyteckie podyplomowe studia pedagogiki Marii Montessori. Są aktywnymi członkami Polskiego Stowarzyszenia Montessori, w ramach którego uczestniczą w szeregu szkoleń i studyjnych wizyt w analogicznych placówkach.

Rola pomocy rozwojowych

Pomoce dydaktyczne zostały opracowane przez Marię Montessori w zakresie języka, matematyki i edukacji kosmicznej obejmującej geografię, historię, biologie i astronomię.

  Są tak skonstruowane, że w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzają dziecko w świat wiedzy, pozwalając zdobywać określone umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

 Materiały umieszczone w klasach znajdują się na dostępnych dla każdego półkach i zawsze są do jego dyspozycji.

Jedynym licencjonowanym producentem pomocy jest fabryka Nienhuis w Holandii. Nasza szkoła otrzymała je od Międzynarodowego Centrum Edukacji w Nijmegen i Hogeschool Gelderland w Arnhem za pośrednictwem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który pełni duchową i merytoryczną opiekę nad oddziałami w Poniatowej. Dyrektor naszej szkoły w ramach posiadanych środków stale wzbogaca wyposażenie klas. Wiele pomocy wykonują także nauczyciele i rodzice.

  Rozkład dnia

745

--

800

-

schodzenie się dzieci

800

--

940

-

praca dowolna

940

--

1000

-

przerwa śniadaniowa

1000

--

1130

-

zajęcia zintegrowane

1130

--

1200

-

przerwa rekreacyjna

1220

--

1330

-

zajęcia zintegrowane, ciąg dalszy

W czasie pracy dowolnej dziecko samo wybiera przedmiot pracy, zgodnie

z aktualnym stanem wiedzy, umiejętnościami i zainteresowaniami. 

 

  Reguły obowiązujące dziecko podczas pracy wolnej:

F     nie przeszkadzaj innym w pracy

F     nie mów głośno, wystarczy szept

F     doprowadź każdą pracę do końca

F     bądź rzetelny w samokontroli

F     nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku

F     staraj się pomagać innym w pracy

każdą pomoc odstawiaj na swoje miejsce

 Głównymi celami zajęć zintegrowanych jest:

ü      omówienie, wyjaśnienie i powtórzenie węzłowych tematów wynikających       z podstaw programowych dla danej grupy wiekowej

ü      systematyzowanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na lekcjach i w trakcie pracy dowolnej

     W trakcie przerwy śniadaniowej dzieci samodzielnie przygotowują posiłki        i gorące napoje. Podczas przerwy rekreacyjnej odbywają się zajęcia ruchowe, zazwyczaj na wolnym powietrzu.

 Współpraca z rodzicami

·        comiesięczne spotkania z rodzicami

·        wspólne organizowanie uroczystości oraz imprez szkolnych i klasowych

·        współuczestniczenie w życiu szkoły poprzez działalność Rady Rodziców możliwość obserwacji oraz pracy z dziećmi podczas pracy dowolnej

 Organizacja oddziałów

Każda klasa Montessori liczy nie więcej niż 21 dzieci wymieszanych wiekowo:

 II poziom     ð      6 -, 7 -, 8 – latki

 III poziom    ð      9 -, 10 -, 11 – latki.

Edukacja na I poziomie odbywa się w Przedszkolu nr 4 w Poniatowej.

Zasada wymieszanej wiekowo grupy ma duże znaczenie w rozwoju intelektualnym i społecznym dziecka. Dzieci młodsze znajdują oparcie i potrzebną pomoc nie tylko w nauczycielu, ale także w starszych kolegach. Starsi uczą się odpowiedzialności i opiekuńczości.

Każda klasa ma swojego nauczyciela – wychowawcę, ponadto na zajęcia już od pierwszego roku nauki przychodzą specjaliści z wybranych przedmiotów. Dzieci uczą się języka angielskiego i mają zajęcia na krytej pływalni. Mogą również korzystać ze świetlicy i stołówki szkolnej.

opracowanie Iwona Kucharek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor  © 2004 rap