REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 ETYKIETA, ROZMOWA TELEFONICZNA

INFORMATYKA

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

ETYKIETA – ustalony i obciążający poprzez swój dynamizm w sytuacjach normowania sposób zachowania. Etykieta to ustalony i obowiązujący oficjalny sposób zachowania się (konwenans, ceremonia), wymiar praktycznego zachowania.

 Postępuj w myśl zasad – IMPACT, a osiągniesz sukces

 I (ang. Integrity – prawość) postępuj uczciwie, bądź prawdomówny

 M (ang. Manners - zachowanie, maniery) nigdy nie bądź samolubny, gburowaty, niezdyscyplinowany

 P (ang. Personalisty – osobowość) przekazuj swoje własne wartości, prezentuj swe własne postawy i opinie (przewidywalność)

 A (ang. Appearance – powierzchowność) prezentuj się zawsze jak najkorzystniej

 C (ang. Consideration – wzgląd na innych) spójrz na siebie z punktu widzenia innej osoby

 T (ang. Tact – takt) pomyśl, zanim powiesz (subtelność, szacunek)

 

 Zasady Rozmów telefonicznych

 • Przygotowanie. Przed przystąpieniem do rozmowy zastanawiamy się nad jej treścią, zapisujemy poszczególne problemy, pytania, nazwiska, terminy itp.

 • Uzyskanie połączenia i ustalenie kontaktu z właściwą osobą.

 • Przeprowadzenie rozmowy.

 • Sprawdzenie czy odbiorca wszystko zrozumiał. Powtórzenie najistotniejszych ustaleń jak terminy i sprawy do załatwienia.

Źródło: Edward Pietkiewicz "Protokół dyplomatyczny" Ministerstwo Spraw Zagranicznych, W-wa 1998, Wydanie IV str.109

 

 Uwagi do rozmów telefonicznych

 • Optymalnie wykorzystaj czas rozmowy.

 • Mów powoli, nie podnoś głosu.

 • Słuchaj uważnie.

 • Podnoś słuchawkę jak najszybciej.

 • Wykaż entuzjazm (uśmiechnij się przed odebraniem telefonu).

 • Bądź uprzejmy dla osoby, która się pomyliła.

 • Czekaj na rozmowę nie dłużej niż 25 sekund.

 • Odpowiadaj tego samego dnia.

 • Nie wykonuj urzędowych telefonów w piątek po południu. Nie wykonuj telefonów do znajomych po 2200.

 • Jeśli rozmowa została przerwana inicjatywa należy do osoby, która dzwoniła.

 • Rozmowę kończy ten kto zaczął.

 • Rozmowy powinny pozostawać tajemnicą bezpośrednio zainteresowanych osób (nie komentujmy, nie włączajmy innych w nasze życie prywatne/intymne).

 • Wyłączaj komórkę lub ustawiaj milczącą gdy wchodzisz do teatru, kina na lekcję, wykład lub spotkanie.

 

NETYKIETA – Etyka sieciowa; Kodeks dobrych obyczajów i zbiór grzecznościowych zasad postępowania w sieci Internet.

Więcej informacji na stronie http://www.netykieta.prv.pl/

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2016